Na Osnovni šoli Bežigrad v Ljubljani smo ob slovenskem kulturnem prazniku pripravili proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika in nanjo povabili tudi prijatelje iz projekta Beseda povezuje, prijateljstvo združuje, ki našo šolo povezuje z Dvojezično trgovsko akademijo v Celovcu in Večstopenjsko šolo Vadimir Bartol v Trstu. Zamisel o projektu se je rodila pri gospe Ingrid Djukanović. Želeli smo si  povezovanja, širjenja poznavanja kulture in ohranjanja slovenščine. Ideje so odpirale vrata in tako lahko danes prijazno pozdravimo prijateljski šoli iz Celovca in Trsta, s katerima poteka toplo sodelovanje.

Prireditev smo začeli z verzi Prešernove Zdravljice, ki jo je deklamiral učenec naše šole, nato pa smo slovensko himno zapeli vsi skupaj. Prisotne je pozdravil in nagovoril dr. Bojan Jeraj, ravnatelj OŠ Bežigrad, nato pa sta o pomembnosti ohranjanja slovenščine in kulture  ter ohranjanja zavesti pripadnosti slovenskemu narodu v zamejstvu govorili dr. Mirjam Zwitter-Šlemic  in prof. Kristina Kovačič.

Od koroških narečij do vloge slovenskega jezika v Italiji nazaj k Prešernu

Program se je nadaljeval s prispevkom dijakinj Dvojezične zvezne trgovske akademije (DTAK) v Celovcu, ki so predstavile svoje govore o jeziku in identiteti v različnih koroških narečjih. Učenci iz Večstopenjske šole Vadimir Bartol v Trstu so nato preko skeča predstavili vlogo slovenščine v zamejstvu v Italiji. Kot zaključek prireditve pa so učenci gledališke skupine iz OŠ Bežigrad v sodelovanju s glasbeno skupino in pevskim zborom prikazali moderno gledališko pripoved o Rdeči kapici. Ta je slonela na pesnitvah Franceta Prešerna, ki odražajo odnos do sveta v tedanjem času, mi pa smo svoj notranji odnos oziroma čut sprejemali v svetu, ki nas obkroža. 

Prisotni tudi predstavniki države Slovenije

Prireditve so se udeležili tudi predstavniki Četrtne skupnosti Bežigrad, Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Generalnega konzulata RS v Celovcu,  Ministrstva RS za šolstvo in zaslužnost deželnega šolskega urada za Furlanijo Julijsko krajino, Ministrstva RS za vzgojo in izobraževanje, Slovenske izseljenske matice, Dvojezične trgovske akademije HAK-TAK iz Celovca, Večstopenjske šole Vladimira Bartola iz Trsta in Osnovne šole Marije i Line iz Umaga.

Večer smo zaključili s prijetnim druženjem, tkanjem novih prijateljstev in vezi ter polni načrtov za prihodnja sodelovanja in povezovanja Slovencev.

Urša Kirn, sodelavka v projektu Beseda povezuje, prijateljstvo združuje in prof. slovenščine na OŠ Bežigrad