Združenje

Slovenska

izseljenska

matica

... že od leta 1951

Spletna revija...

Seznam literature

Na seznamu so vsa leposlovna dela, zborniki, avtobiografije, biografije, potopisi.

Popis knjig po abecedi

A

ADAMIČ Emil: Otroški in mladinski zbor – 2 knjigi
ADAMIČ Louis: Simpozij  – 2 knjigi
AJNŠTAJN Albert: Moja slika svjeta
AKADEMSKA FOLKLORNA SKUPINA
ALBA: Kruh in bič
ALBA: Kavčuki in kri
ALBA: Zlato in diamanti
AMERIŠKI SLOVENCI IN KATOLIŠKA CERKEV  1871-1924
Ameriški Slovenci (spisal Jože Zavernik)
ANDRIČ: Poti, obrazi, pokrajine
ANTOLOGIJA SLOVENSKIH PESNIC 1825-1941
ANŽEL Bogdan: Jaz sem pa od tam doma
AFS FRANCE MAROLT
ARKO Mihael: Zgodovina IDRIJE
ART TREASURES OF SLOVENIA
ASSMILILATIE VAN VOOROORLOGSE IMMIGRANTEN
AUSTRALIAN ABORIGINAL CULTURE
AVE MARIJA april 1954, januar 1950, maj 1958, julij 1958, maj 1972, junij 1972, okt. 1972, dec. 1972, dec. 1974, julij 1980.
AVTOMOBILSKO – Motociklistična zveza Slovenije

B

BACH Johann Sebastian: Sonate za avto in klavir
BAHOVEC Marina: Surabaya
BARBARIČ Štefan: Turgenjev in slovenski realizem
BARON Enriqve: Evropa na pragu novega tisočletja
BATIČ Stojan: Monogra ja
BATISTICH Amelia: Pjevaj vilo u planini
BAUM Vicki: Hote v Berlinu
BEBLER Vera in Aleš: Otroci zemlje in morja
BECHER Ulrich: Malo po štirih
BELIČIČ Vinko: Gmajna
BENEŠ K. J.: Čarobni dom
BERDON Andrej: La rappresentanza politica degli Sloveni in Italia – 2 knjigi
BERGLES Ciril: Ellis Island – 2 knjigi
BERILO ZA 4. RAZRED osnovne šole: Drevo iz zemlje raste
BERNIK France: Tipologija Cankarjeve proze
BERNIK Stane (pariški fotograf) – Veno pilon
BERTONCELJ – ARKO: Dhaulagiri
BERZELAK Stane: Vodnik po Mislinjski dolini
BESEDA IVANA CANKARJA – Izbor odlomkov
BEVK France: Znamenja na nebu
BEZLJAJ France: Etimološki slovar slovenskega jezika
BHAGAVAD GITA: Gospodova pesem
BLACKMORE D. Richard: Lorna Doone – 2 knjigi
BLED 1987: Triglavski narodni park
BOGOVIČ Alenka, CAJNKO Borut: Slovenci v Franciji
BOHAK Janko: Moja srečanja z ljudmi
BOHANEC Franček: Literarno omizje
BOLE Marcela: Kraški odmevi, iz Krasa po svetu
BOLL Heinrich: Kje si bil Adam
BOŠ Angelos: Noša na slov. v poznem sred. veku in 16. stoletja
BOŽIDAR JAKAC
BRATTSTROM Inger: Jungfrurna
BRECELJ Aleš: I gruppi politici autonomi Sloveni a Trieste 1949-1952
BRENKOVA Kristina: Srebrna račka zlata račka
BRLIČ Ivan: Metulj
BRONTE Charlotte: Sirota iz Lowooda
BUCK S. Pearl: Ponosno srce
BUDJA Avguština: Letni časi – pesmi
BUDJA Avguština: Slovensko-švedski besedni vodnik
BUDJA Avguština: Svensk-slovensk-ordguide
BUH – TOMŠIČ: Flavta – 1. Šola
BUKOVIČ Frank: Vojna in revolucija
BURNIK LEGIŠA Ivan: Jesensko listje – pesmi

C

CANKARJEVA ZALOŽBA: Zgodovina slovencev
CARNEGIE Dale: The quick and easy way
CARNEGIE Dale: How to stop worrying and start living
CARNEGIE Dale: How to win friends
CARRIERE Jean-Claude, BONITZER Pecal: Scenaristva vodnica
CELOVŠKI ZVON
CEVC Tone: Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na slovenskem
CHURCHES Ralph: Vranov let v svobodo
COMARI – KOMARI Gvido: Tržaško pristanišče in sodobni blagovni promet
CUFFOLO Antonio: Moj dnevnik
CVETKO D.: Zgodovina glasbene umetnosti na slovenskem – 8. knjig
CVETKO Dragotin: Jacobus Gallus Carniolus
CVETKO Igor: Pesmi iz koša

Č

ČEBULJ – SAJKO Breda: Posledice dvojne identitete – 2 knjigi
ČENG Čučung: Mala Sampan
ČOP Jaka: Raj pod Triglavom
ČUKOVSKI Nikolaj: Baltiško nebo

Ć

ĆELIG Tomaž: Fetiš

D

DEBELJAK Tine: Sem senca zapuščena – 2 knjigi
DEBEVC Mateja: Sto pet slovenskih narodnih
DEDIJER Vladimir: Sarajevo – 1914
DEEPING Warwick: Sorrell in njegov sin
DEEPING Warwick: Usodovec
DEKLEVA Alenka in Igor: Klavir za dva
DERMOTA Anton: Tisoč in en večer
DETELA Lev: Starosvetni  spevi
DETELA Lev: Die markmale der rase
DETELA Lev: Duh in telo
DICHTER Ernest: Izvirne poti do novih tržišč
DJESNIČ Ivana: So trenutki
DKPD SOLIDARNOST KAMNIK – 30 let ob svobodi
DOBRODOŠLI V SLOVENIJI
DOING BUSINESS IN SLOVENIA
DOLAR Jaro: Spomin človeštva
DOLHAR Erik: Prelomnost osimskih sporazumov – 5 knjig
DOLMAR Rafko: Leva sredina in tržaški Slovenci – 1. del in 2. del
DOMAČI  ZVOKI 1960 – 2 KNJIGI (Izdala in založila: Združenje SIM)
DRAGIČ Nada, DRAGOVIČ Milorad: Četrdeset prva
DRUGO BERILO ZA SLABOVIDNE
Družina in generacije (1973)
DRVON Mavrice: Velike družine
DRŽAVLJANSKI PRIPOROČNIK: NATO – za ali proti
DULAR Andrej: Modeli za modrotisk
DURAS Marguerite: Ljubimec
DVAJSET LET GRADITVE NAŠE SOCIALISTIČNE DOMOVINE

E

ELLIS Steven: Empire and states  in european perspective
ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE: Informacija in dezinformacija
ESLOVENO BERNAL: Republika Argentina – 45. Aniversario

F

FACTS ABOUT SLOVENIJA – 2 KNJIGI
FALKBERGERT Johan: V znamenju kladiva
FERENC Tone: Dokumenti-rab-arbe-arbissima
FF NOVICE – NOVICE FILOZOFSKE FAKULTETE: Bibliogra ja monogra j 1979-1992, katalog
FILIPIČ France: Osmi dan v tednu
FILIPČIČ Emil: X-100 (roman)
FLISAR Evald: Pik pokec
FOLKLORA NARODA JUGOSLAVIJE
FORTUNAT ČERNILOGAR Damjana: Bovške kluže
Fotografski dokumenti o boju komunistične partije Slovenije
FORSTNERIČ France: Srakač
FRANIČEVIČ Marin: Blišćavci
FR. PLANINA – Naša domovina Jugoslavija
FRANCE PREŠEREN IN NJEGOVO PESNIŠKO DELO
FRANK Bruno: Hči
FRELIH Emil: Miško gre na TRIGLAV
FRIED Erich: Pesmi

G

GABREC Josip: Kako sem premagal raka
GAJŠEK Vika: Slovenske korenine na tujem
GAJŠEK Vladimir: Ikarovo perje
GALIČ Cita: Začetna šola za citre 1990 – 2 knjigi
GALSWORTHY: Moderna komedija, Zadnje poglavje, Saga o Forsytih
GANTAR GODINA Irena: Intelektualci  v Diaspori
GARIUP Marijo: Opcija za trti rajh v Kanalski dolini – 3. knjige
GASPARI Tone: Draga mati
GAYTISOLO Juan: Praznovanje drugih
GEITZHAUS Heinrich: Sanje o eldoradu
GLASILO UČENCEV SLOVENSKE ŠOLE NA DUNAJU
GLASNIK SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA – Etnolog
GOBEC Edi: Slovenski ameriški slavček Ivan Zorman
GODINA Ferdo: Bele Tulpike – 2 knjigi
GODINA Ferdo: Zaklenjeni dom
GOLOB Berta: Drobne zgodbe
GORDON Richard: Zdravnik se zaljubi
GORJAN Vojko: Jeruzalemski grički
GOSPODARSKI KAZALCI DRŽAV SVETA
GOVORICA SLOVENSKE KMEČKE NOŠE
GRADIŠNIK Janez: Slovensko – Priporočnik za dobro slovenščino
GRADIŠNIK Janez: Še znamo slovensko? – 2 knjigi
GRAFENAUER Bogo: Zgodovina slovenskega naroda – 2 knjigi
GRAFENAUER Niko: Kaj ima sonce najraje
GRAVES Robert: Jaz Klavdij
GREGORC Jože: Moje izkušnje in pogledi na zborovodstvo
GREGORČIČ Simon: Poezije
GRLICA – revija za glasbeno vzgojo 1972/1973, 1979, 1973/1974
GROŠELJ Viki: Štirikrat  osem tisoč
GRUDEN Paula: Ljubezen pod džakaranolo
GRUDEN Pavla: Snubljenje duha

H

HACE Matevž: Kmetje na prepihu
HAFNER Gama: Pol za šolo pol za res
HAYEK F. A.: Pot v hlapčevstvo
HELLMUNT Hans: Kirst – 3 knjige
HARING Bernard: Na varnem in svoboden
HEGENKOTTER August: Moje delo med Slovenci
HESE Herman: Stepski Vuk
HIENG Andrej: Čudežni Feliks
HIGGINS Jack: Orel je pristal
HITREC Hrvoje: Eko eko
HOČEVAR Zoran: Porkasvet
HOFMAN Branko: Pogovori s slovenskimi pisatelji – 2 knjigi
HOMELAND – Bitka na Kosovem – The battle of Kosovo
HOOIJMAAIJERS Tom: School en milieu
HRABAL Bohumil: Totalni strah
HULL Maracerad: Pot molka
HUNTER Elrose: The fairy talse of oscar wilde

I

IDEJE IN VREDNOTE – DRAGA 1972
ILICH Iztok: Stare slovenske jedi za prijatelje
INGOLIČ Anton: Šumijo gozdovi domači
ISAKOVIČ Antonije: Prazni hribi
IZBOR PESMI SLOVENCEV V AVSTRALIJI – Lipa šumi med evkalipti
IZSELJENSKA DRUŠTVA-SLOVENIJA V SVETU, 8-tabor 2001, 5-tabor, 7-tabor 2000, 4-tabor
IŽANEC Franc: Odprti grobovi

J

JAHNIN Leonid: Zgode in prigode v kartonskem metu
JAKOPIČ Rihard: Moderna galerija Ljubljana
JAKOPIN Franc: Slovene for you
JANČAR: Avgsburg in druge resnične pripovedi
JANEZIC Josephine: Pepca’s struggle
JANEŽ Stanko, RAVBAR Miroslav: Pregled  slovenske književnosti
JAUHKERN Frank: Spomini ob trideset letnici prihoda v Ameriko
JAVORNIK Mirko: Črni breg
JENŠTERLE Marko: Z argentinskimi Slovenci
JEROVEC Leon: Prihaja tretje tisočletje
JEROVŠEK Janez: Pregled zgodovine FILOZOFIJE
JEZA Franc: Spomini iz taborišča
JUGOISTIČNA EVROPA 1918-1995
JUGOSLAVIJA
JULIEN: Ameriški imperij
JURAK Mirko: Od Shakespeara do naših sodobnikov
JURAK Mirko: Australian papers
JURCA Branka: Ko zorijo jagode
JURČEC Ruda: Skozi luči in sence
JURČIČ Josip: Deseti brat
JURČIČ Josip: Jurij Kozjak
JURJEVIČ Ivan in Irena: Slike na steklu
JURJEVIČA Mihaila: Lermontova

K

KAČIČ Mila: Okus po grenkem
KADES Hanks: Lažni zdravnik
KAJZER (MACESEN) Janez: Roman o Ivanu Groharju
KAKO PREŽIVETI S KATOLIČANOM
Kam plovemo (1988)
KAMNIŠKA LIRA R. SLOVENIJI – Ob prvi obletnici samostojnosti
KAPOR Momo: Potopis po bibliogra ji
KARDELJ Edvard: Biblijogra ja
KARTUZIJA PLETERJE
KASTNER Erch: Pikica in Tonček
KATALOG – Sava lm
KELLER Helen: Zgodba mojega življenja
KELLERMANN Bernhardt: Morje
KERBLER Stojan: Človek iz Haloz
KERR Jean: Dramska knjižnica – 7 knjig
Klasiki daoizma (prevod Milčinski Maja)
KLEIBENCETL Janko: Sezonci
KLEKLANJE 1 IN 2
KLEKLJANJE ČIPKE – Mestni muzej Idrije
KLEMENČIČ Matjaž: Slovenes of cleveland
KLENOVŠEK Jože: Razpotja nemira – 4 knjige
KNITTEL John: Via mala
KOBAL Ivan: Men who built the snowy
KOBAL Ivan: Zbirka pesmi
KOCJANČIČ Cvetka: Gospodar golega ozemlja
KOCJANČIČ Cvetka: Upornik s čopičem – 3 knjige
KOKOT Andrej: Ura vesti, kaplje žgoče zavesti
KOKOT Andrej: Zemlja molči
KOLAR Vitka, ŠELHAUS Edi: Dobro jutro živali
KOLMANIČ Karolina: Sadovi ranih cvetov
KOPAČ Janez: Jubilej brezmadežne
KOPŠE Mirjam: Literatura
KOROŠEC Paola: Kulturno vrednotenje najdb z gradbišča v Köttlachu pri Gloggnitzu
KOROŠKA SLOVENSKA POEZIJA
KOROŠKI  SLOVENCI V AVSTRIJI VČERAJ IN DANES
KOS Janko: Pregled slovenskega slovstva
KOS Neja: Ples od kod in kam
KOS Vladimir: Eseji z japonskih otokov, Tokio 1996
KOSIČ Andrej: Življenjepis
KOSTANJEVICA – Srečanje na Dolenskem
KOŠAK Peter: Ko misel sreča misel
KOŠIR Jaka: Draguljarna Rim
KOŠIR Niko: Odsvitanja
KOVAČEVIČ Vojko: Kapelski kresovi
KOZAK Juš: Zbrano delo
KOZAK Juš: Lesena žlica
KOZINC Željko: Živ
KRAMBERGER Taja: Marcipan
KRAMOLC Ted: Potica za navadni dan
KRAMOLC Ted: Sol v grlu
KRANJEC Miško: Oče in sin
KRANJEC Miško: Zimzelen na  slov. tleh
KRAPEŽ Dragica: Ko dogore kresovi
KRASNA P. Anna: Med dvema domovinama
KRASNA P. Anna: Newyorški razglednik
KRASNA P. Anna: Pesmi izseljenke – 2 knjigi
KRANJEC Mišo: Povest o dobrih ljudeh
KREFT Ivan: Spori in spopadi
KRISTANČIČ Azra: Svetovanje in komunikacije
KRNEC Henrik: Iz rok v roke, iz roda v rod
KRKA – Vademekum
KRLEŽA Miroslav: Novele
KRONIKA – 1998
KRONSKI Aaron: Pogrezanje
KRSTIČ Rade: Antigona
KRVINA Minka: Na stranskem tiru
KRŽIŠNIK Zvone: Patrulja zvestobe
KUGY Julius: Julijske alpe v podobi
KUHAR Lovro: Prežihov voranc
KUHAR Helena: Jelka
KULTURNE DRAGOTINE SLOVENIJE – Iz mariborskih zakladnic
KULTURNO DRUŽBENA REVIJA – ZVON
KULTURNA REVIJA 2007- Meddobje
KUNAVER Dušica: Pesmi in šege moje dežele
KUNAVER Dušica: Slovenska pesem v besedi in glazbi
KUNAVER Dušica: Slovenske ljudske pripovedke
KURET Niko: Slovenska koledniška Dramatika
KUŠČER Samo: Sabi

L

LAJH Emil: Občina Zreče v času in prostoru
LAINŠČEK Feri: Insted of whom does the ower bloom
LANGER František: Bratovščina belega ključa
LAPUH Ivan: Potok treh izvirov
LARIC Paul: Maribor remembered
LAWTON Tom: Walking the lakeland round
LOVRIN Janko: Med osem in osemdeset
LELIVRE SLOVENE
LESKOVEC Janez: Novo življenje 1. del in 2. del
LETNO POROČILO 2002/2003
LINHART Anton Tomaž: Županova Micka, Ta veseli dan ali Matiček se ženi
LIPAH Fran: Glavni dobitek
LITTERA SLOVENICA – On the airwaves, this means everlasting life
LJUBEZEN JE V ZRAKU
LJUBLJANA NARODNI MUZEJ (1964) – Napoleonove Ilirske Province
LJUDSKE  VEZENINE NA SLOVENSKEM – VZORCI – 2 KNJIGI
LIPNIK Dolfe: Sonce, sence in oblaki
LLEWELLYN Richard: Kako zelena je bila moja dolina
LOBNIK Manica: Ledinčani
LOVRIČ Marija: Sončnica
LOVRIN Janko: An antbology of modern yugoslav poetry

M

MAGANJA Nadja: Trieste 1945-1949
MAHNIČ Mirko: Slovo
MAHNIČ Joža: Pregljev zbornik
MAJHEN Zvezdana: Kam kaka sonce
MANČEK Marjan: Slovenske basni in živalske pravljice
MAKAROVIČ Marija: Črna in Črnjani
MAKAROVIČ Marija: Kostanjevica in okolica
MAKAROVIČ Marija: Kmečko gospodarstvo na Slovenskem
MAKAROVIČ Marija : Bela krajina, Poljanska dolina
MAKAROVIČ Svetlana: Teta Magda
MAKAROVIČ Svetlana: Vrček se razbije
MALAVAŠIČ Ivan: Domači vasici – pesmi
MALAVAŠIČ Ivan: Ne bom na tuje hodil
MALENŠEK Mimi: Kavatina za angela vremenarja
MALENŠEK Mimi: Sonce je obstalo – 2 knjigi
MALENŠEK Mimi: Vigenjci
MANFREDA Marjan: Ledeno sonce
MANZONI Alessandro: Svete himne
MARINC Marjan: Muza na mansardi
MARINČIČ OZBALT Irma: Dež gre
MARION Edo: Born 1910
MARLEK DETELA Milena: Svet svitanja
MASELJ Fran: Podlimbarskim
MATHEA : Le ti
MATICA ISELJENIKA CRNE GORE: Juče, danas
MATIČIČ Nada: Balada o boru
MAUGHAM W. Somerset: Človeške vezi
MAUGHAM W. S.: Ostrina britve
MAYNE William: Skrivnost pozabljenega vodnjaka
MAVRER Neža: Kadar Vanči riše
MAZZINI Miha: Satanova krona
Med zgodovino in sedanjostjo (1999)
MEDNARODNA LIKOVNA ZBIRKA –JUNIJ 1985 – 2 KNJIGI
MEDNARODNI MUZEJ LJUBLJANA – Slovenci v predmarčni dobi in revoluciji – 1848
MEDVED Jakop: Mežiška dolina
MELIK Gostrin: Slovenska zgodovina – 1792-1918
MERKU Pavle: Imena naših krajev – Trst 1987
MESEČNIK ZA PODUK, IZOBRAZBO IN NAPREDEK-ČAS, 1921, 1920, 1919 (2. KNJIGI), 1913, 1915-1916
MESSNER Janko: Gorše storije
MESTNIK Ivanka: Grenki kruh
MESTNIK Ivanka, MIKUŽ Metod: Izlet v čas
MIHAJLOVIČ Dragoslav: Petrijin venec
MIHELIČ L. Jože: Preroki in njihov čas
MIHELIČ Mira: Tujec v EMONI
MIKELN Miloš: 2X2=5 – 7 knjig
MIKLAVEC Albert: Prošnja za jetri
MIKUŽ Metod: Zgodovina slovenskega osvobodilnega boja
MILČINSKI Jana: Lutkovne igrice
MILČINSKI Fran: Tolovaj  Mataj
MINATTI Ivan: Prisluškujem tišini v sebi
MLAKAR Frank: On, oče
MLAKAR Slavica : Gabrijela Mrak, tolminska operna pevka
MODERNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA LJUBLJANA – Slovenski tisk v zdomstvu po letu 1945
MODERNA SLOVENSKA LIRIKA 1940-1990
MOHORJEV KOLEDAR 1985
MORAVEC Dušan: Hinko Nučič – dramski igralec in režiser
MRAK Ivan – IVAN O.
MUKIČ Dušan in Francek: Fučkaj, fučkaj, fantiček moj
MUKIČ Franček in KOZAR Marija: Slovensko Porabje
MUNDA Jože: Bibliogra ja slovenske Matice 1864-1964
MUNTHE Alex: San Michele

N

NAČRT PRAVIL ZA NOV SLOVENSKI PRAVOPIS
NARAVNE ZNAMENITOSTI KAMNIŠKO –SLOVENSKIH ALP
NAŠI ZBORI (Letnik 44, 6/92)
NEDOG Alenka, TOMŠIČ Tone: Oris življenja in revolucionarnega delovanja
NEŠOVIČ Slobodan: Tujina in nova Jugoslavija 1941-1944
NOVEJŠA SLOVENSKA ARHITEKTURA
NOVI SAD – Photos by candir
NOVAK Jože: Svetski Vandrar
NOVAK A. Boris: Vrtnar tišine
NOVAK A. Boris: Kronanje
NOVICE – Glasilo Slovencev v BIH 1992-2002

O

OB 20-LETNICI MePZ OBALA KOPER – Vsa morja naše obale
OB 100-LETNICI IVANA CANKARJA- V areni življenja – 3 knjige
OBRAZI ŽIVLJENJA
OD KMEČKIH UPOROV DO SLOVENSKE DRŽAVNOSTI – 2 knjigi
OMBRE Ecat: Poesie
OMERZEL Anton: Belokranjski vinogradniki
ORKESTER MANDOLINA LJUBLJANA 25 LET
OSOJNIK Iztok: Razglednice za Darjo
OSP – 175. obletnica prve slovenske ljudske šole v Istri – 2 knjigi
OSREDKAR Nina: Odmevi
OTROŠKA PESMERICA – Slovenske ljudske pesmi 1.

P

PAHOR Jože: Otrok črnega rodu
PANORAMA OF CONTEMPORARY SLOVENE LITERATURE
PARALELE – št. 17 – Sosed tvojega brega, Literarna revija za vprašanja kulture manjšinskih avtorjev, ki živijo v Sloveniji – 3 knjižice
PARTICIPATION
PARTLJIČ Tone: Kulturne humorske prosim
PARTLJIČ Tone: Pepsi ali Provincijalni  Donjuan
PAVLETIČ Bojan: Devet velikih jokov
PAVŠIČ Josip: Narodne pesmi 2
PEJOVIČ Jovan: Novi carinski propisi
PEKARNA GROSUPLJE: Od zemlje do žemlje
PERŠEK Tone: Ljubljanske novele
PERŠIČ Marjan: Na usodnem razpotju
PERTOT Marjan: Slovensko gledališče v Argentini
PETAN Žarko: Beseda ni konj – 5 knjig
PETAN Žarko: Beseda ni konj – 2 knjigi
PETEK Franc: Spomini
PETERLIN SUSIČ Lučka: Od Miklavža do Božička
PETERNELJ Jože: Drenikov kot
PETRIČ Karl: PESMI – Notranji odmevi
PETRIČ Jerneja: Slovenska beseda v angleškem kulturnem prostoru – 2 knjigi
PFEIFER Marjan: Soline in solinarji pred kamero
PHILLIPS John: Zgodba v Jugoslaviji
PICHLIK Karel: Iz ruskega ujetništva v boj proti vojni
PILJUŠIČ Miroslav Miha: Naših prvih deset let – 2 knjigi
PILON Veno: Pilon v očeh drugih
PIONIRSKI DOM LJUBLJANA – Pesmi za otroški in mladinski pevski zbor
PIRNAT Janez: The song of song
PIRNAT Zlata: Vrtoglavi škrjanček
PO GORNJI SAVINJSKI DOLINI
PO POTEH RIMSKIH VOJAKOV V SLOVENIJI
POBERAJ Tanja: Pot do sreče in zdravja
PODATKI O GOSPODARSTVU SLOVENIJE
PODOBE 2. LJUBEZNI
POJDIMO SE GLEDALIŠČE-2.KNJIGI
POMURJE
PONIŽ Denis, MIKLAVC Ferdinand, SVETINA Ivo, IOCUNDUS Bard: Pesmerica
POKROVSKY Alexander: Army stories
POGAČNIK Jože: Zgodovina slovenskega slovstva – 2 knjigi
POGELŠEK Angelca: Življenje v belem in modrem
POGLAJEN L. Erika: Devet pomladi
POLIKAN Egon: Engelbert besednjak v parlamentu – 2 knjigi
POROČILO 2003-2004 IN 2004-2005
POROČILO MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
POROČILO O DELU V LETU 2002
POROČILO O DELU V LETU 2001
POTOKAR Ludve: Onstran samote
POTRČ Ivan: Ko smo se ženili
POTTER Beatrix: Peter Rabbit and other stories
PRAIRIE FIRE: A Canadian magazine of new writing
PRATOLINI Vasco: Kronika revnih ljubimcev
PRAVNI MEMURANDUM – Svoboda združenja
Predavanja študijskih dni v DRAGI (1971)
Predavanja študijskih dni v DRAGI in TRSTU (1968)
PREDLOG – So nanciranje kulturnih programov in projektov v letu1997 – Ministrstvo za kulturo
PREDPISI S PODROČJA KULTURE
PREGARC Aleksij: Samohodec, Blagi izivi
PREGARC Aleksij, JURINČIČ Edelman: Zemlja, zemljica
PREGLED, 1995 IN 1996 – Ministrstvo za kulturo
PREK Stanko: Akordi – kitara
PREK Stanko: Klasična kitara (šola)
PREMIOS NOVARTIS ENEL MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
PREŠERNOV KOLEDAR 1995
PREŠERNOVA ZDRAVLJICA V LETU 1937
PRIBAC Bert: Kiss me moštabona
PRIBAC Bert: Pozorni ljudje
PRIBAC Bert: Vesolje okrog kušćarja
PRIBAC Humbert: Bronasti tolkač
PRIJATELJ Ivan: Slovenska kulturno politična in slovstvena zgodovina 1848-1895 – 5 knjig
PRIMOŽ TRUBAR – 2008 – Trubarjevo leto – 2 knjigi
PRISLAND Marie: From Slovenija to America
PRISPEVKI ZA NOVEJŠO ZGODOVINO 2009 – št.1 in št. 2, 2008 – št. 1, 2000- št. 1 in št. 2, 2002 – št. 1, 2 in 3, 2005 – št. 1, 1989 – št. 1 in 2, 2007 – št.2.
PRIZADEVNI ŠOLNIKI NA SLOVENSKEM 1774-1914
PRORAČUN ZA LETO 1990
PROSEN Rose Mary: Apples
PRUNK Janko, IVANIČ Martin: Osamosvojitev Slovenije
PRUH Janko: Nova slovenska samo zavest
PRVO DARILO
PUCOVA Mira: OPERACIJA – Drama
PUPIN Mihajlo: Od pastirja do izumitelja (biogra je)
PURINI Piero: Trieste 1954-1963 – 2 knjigi
PUŠNIK Adolf: Pesmi ljubezni

Q

QUAGLIA Renato: Baside

R

RADEŠČEK Rado: Slovenske ljudske vraže
RAJKO LOŽAR (1904-1985) – Življenje in delo
RAK Miro: Mojih pet svetov
RAMOVŠ Mirko: Plesat me pelji
RAMŠAK Mojca: Portret glasov
RAK Miro: Taki smo pač lovci
RAZPRAVE IN GRADIVO 28 (Ljubljana – 1993, 2002 – 40, 1999 – 34, 2002 – 41, 2002 – 40, 2001 – 38/39, 1999 – 34, 2002 – 40)
REBULA Alojz: Jakob ukmar apostol sožitja
REMIC JAGER Vera: Frankolovski zločin
REPAR John: This  or that
REPAR John: Tid Bits
REVIJA SRP – 2000, 1999, 1999 – POGUM
REŽEK Boris: Cesta na mejo
RIBIČ Ivan: Kala
RIBIČ Ivan: Stopinje v snegu – Zgodba o zakladu
RIGLER Jakob: Razprave o slovenskem jeziku
RIMAN Barbara, RIMAN Kristina: Slovenski dom kulturno posvetno društvo Bazovica
RITHEU Jurij: Sanje v megli – 2 knjigi
RODOREDA Marce: Razbito ogledalo
RODNA GRUDA – revija
ROGELJ N. Janko: Skrivnostni klic
ROLLAND Romein: Peter in lučka
ROSTAND Edmond: Cyrano de bergerac
ROT Andrej: Republika duhov
ROZMAN France: Božič po Lukovem evangeliju
ROZMAN Smiljan: Tri zgodbe
ROZMAN: Socialistično delavsko gibanje na slovenskem štajerskem
RUGELJ Janez: Dolga pot
RUS Vojan: Etika in socializem
RUS Vojan: Izvirna marksistična dialektika
RUSTA Peter: Med Trstom in Dunajem – 2 knjigi
RUŽIČ Ernest: Milijonta vsakdanjost – pesmi
RUŽIČ Mira: Biti ali ne biti

S

SALMINEN Sally: Katarina
SAUDAT Emil: Tam, kjer teče bistra Zilja
SAVA FILM – Barvni dia lm 122 knjižic
SCOTT Walter: Ivanhoe
SEMIČ – DAKI Stane: Najboljši so padli
SEMINAR SLOV. JEZIKA, LITERATURE IN KULTURE 25. 06. – 14. 07. 1990,
SEMINAR SLOV. JEZIKA, LITERATURE IN KULTURE 5. – 17. JULIJA 1982
SEMOLIČ Peter: Bizantinske rože
SIENČNIK Luka: Koroški plebiscit 1920
SIENKIEWICZ Henrik: V puščavi in goščavi 2
SIGNAL – winter/zima – 2008/2009
SINYAUSKY Andrei: Russian folk belief
SIVEC Ivan: Pesem njenih zvonov
SJEKLOČA Marko: Čez morje v pozabo – 9 knjig
SOUBIRAN Ansre: Dnevnik žene v belem
SLAVA: Debatni list 1989/90 št 2
SLIVAR Barbara: San u oblaku zvijezda
SLOBE Marjan: Dvor pri polhovem gradcu
SLOVARJI
Slovenci brez meja (2004)
SLOVENE STUDIES
Slovenec med domom in svetom (1974)
SLOVENIAN LANGUAGE IN AVSTRALIA
SLOVENIJA
SLOVENIJA –TURISTIČNI VODIČ
SLOVENIJA IN EVROPSKI STANDERDI: Varstva narodnih manjšin
SLOVENIJA NA POTI H KAKOVOSTI
SLOVENIJA SVET – 6 izvodov
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI 1972
SLOVENSKA BIBLIOGRAFIJA – 1986-1987. A. serijske publikacije
SLOVENSKA DRUŠTVA VANCOVER – 50. LET
SLOVENSKA FOKLORNA SKUPINA TORONTO, KANADA 1959-1999
SLOVENSKA MATICA – Razprave v Slovenski MATICI
SLOVENSKE NARODNE IN ZDRAVLJICA – Zapojmo po naše
SLOVENSKI CLUB – 40. obletnica, 1957-1997
SLOVENSKI DOM V ZAGREBU, 1929-1999
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ – Ljubezen je v zraku
SLOVENSKI FILM – Kulturni dom
SLOVENSKI IZSELJENSKI KOLEDAR od leta 1994 do 2005
SLOVENSKI KOLEDAR
SLOVENSKI LIKOVNI USTVARJALCI PO SVETU – Galerija dolenjskega muzeja Novo mesto – 29. junij – 23. julij 1990
SLOVENSKI NARODNI SVET VIKTORIJE – Naša bitka za Slovenijo
SLOVENSKI PARK – 30. LET – 2 knjigi
SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ – 1978, 1938, 1898 – Osemdeset letnica šol. muzeja
SLOVENSKI ZBORNIK – MCMXLV
SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ LJUBLJANA 1993
Slovensko izseljensko časopisje 1841-1945 – 2 knjigi (sestavil Jože Bajec)
SLOVENSKO IZSELJENSTVO 50. LET – 2 KNJIGI
SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO, 10. GODINA CANKAR – 2 KNJIGI
SLOVENSKO PEVSKO IN BRALNO DRUŠTVO: Domovina OSP 1897-1997
SLOVENSKO USODO KROJIMO VSI – DRAGA
SLOVENŠČINA ZA TUJCE – Prva knjiga – 3. del
SLUGA – ŠKOF Ivanka: Skozi ogenj in pepel – 6 knjig
SOČA: Od izvira do morja
SODJA Franc: Pred vrati pekla, meditacije
SOLIDARNOST KAMNIK – 60 LET
SOUSSEMU Jen Jacques: Izpovedi 3
SMEJ Jože: Psalmi vaškega župnika
SMERDEL Inija: Oselniki
SMITH Wilbur: Leopard lovi v temi – 2 knjigi
SMOLE Domenik: Antigona
SMOLE Domenik: Drame – 6 knjig
SMOLE Majda: Graščine na nekdanjem Kranjskem
SMOLEJ Viktor: Slovenski dramski leksikon
SMOLJAN Ivo: V daljavi so želje
SMOLIK Marjan: Oris zgodovine Moharjeve družbe
SNOJ Jože: Lila akvareli
SNOJ Jože: Male planjave čistega sluha
SPD-SIMON GREGORČIČ 1959 – 1989
SPLASHER CLOTHS: Traditional slovenian stitehery
SPYRI Johanna: Heidi
STAROVASNIK Erna: Regratova lučka
STEFANOVIČ Dragan: Polsko poletje 1980
STEFANOVIČ M.: Podpisano TITO
STEINBECK John: Ulica ribjih konzerv
STELE France: Grintovci
STELE France: Triglav
STEPIŠNIK Drago – STANKO BLOVDEK
STIRA MULTI – Satira, humormultimedialno ZBORNIK Celje – 1995
STO LAHKIH SKLADB ZA ELEKTRONSKO KLAVIJATURO
STONE Abraham and Hannah: Pogovori o spolnosti in zakonu
STOPAR Peter: Vrvohodec
STOPAR Peter: Štiri
STRAŽAR Stane: Ljudje ob Rači
STRAŽAR Stane: Moravška dolina
STRLE Franci: Tomšičeva brigada uvodni del
STRLE Franci: Tomšičeva brigada 1942-1943
STURMAN Robi: Krožek za družbena vprašanja – 2 knjigi
SUCBL Jan: Pravljice iz igluja
SUHODOLČAN Leopold: Deček na črnem konju
SUŠNIK Tone: Po Prežihovih Kotljah
Svet v žepu (založba Mladinska knjiga)
SVETEK Lev: Pri svojih na svojem
SVETINA Peter, OSOJNIK Mojca, HAFNER Fabjan: Mrožek dobi očala
SVETINA Tone: Orlovo gnezdo
SVETINA Tone: Ukana
SVETINA Tone: Volčiči
SVET. SLOV. KONGRES – 1. Konferenca slo. arhitektov in gradbenikov
SVET. SLOV. KONGRES – Ob 15. obletnici ustanovitve
SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES – Novo mesto, 19. do 21. maj 2005
SVET. SLOV. KONGRES – Ko ni več meja, 29. in 30. oktobra 2004, Madžarska – 2 izdaji
SVETOVNI SLO. KONGRES – 1. KONFERENCA slovenskih glasbenikov  iz sveta in Slovenije, Nova Gorica 13. – 15. sept. 2006. – 2 knjigi
SVETOVNI SLOVENSKI KONGRES – PRISPEVKI K PREOBRAZBI SSK – JUNIJ 1993
SVET. SLOV. KONGRESNIK – ZBORNIK – Poti znanosti k edinosti Slovencev – 2 knjigi 2003 in 2005
SVT VLADIMIR MONTREAL 1964-1989
SYDNEY

Š

ŠEGULA Tomaž: Mladi kitarist 1
ŠEGULA Tomaž: Mladi kitarist 2 – tehnične vaje etude
ŠELI Severin: Pesnik na večerni poti
ŠELIGO Rudi: ABBA
ŠELIGO Rudi: Svatba – 2 knjigi
ŠEKORANJA Ivan: Ivanova zgodba – 2 knjigi
ŠOUKAL Milena: Ptice na poletu
ŠPROHAR Luj: Tudi jaz vidim
ŠETINC Franc: Razdalje se krajšajo – 2 knjigi
ŠTRUKEJL Jože – Izidor: Minerci
ŠTUDIJSKI DNEVI-DRAGA (1976/77, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986)
ŠTUMBERGER Jožica: Spomini na mladost
ŠUBIC Janez in Jurij: Partizanska knjiga – 2 knjigi
ŠUBIC Maja: Basni
ŠVARA Danilo: Mladi slavček

T

TABORNIŠKI PRIPOROČNIK: Igre
TANC Anton: Ženin iz Amerike
TAVČAR Marko: Vergilšček v parlamentu
TAVČAR Zora, GLUŠIČ Helga, JEVNIKAR Martin: Pod južnim križem
TEKAVČIČ Bogdan: Kaj mora moški vedeti o sebi in ženski
TEORIJA IN PRAKSA – Demokratizacija, profesionalizacija in odpiranje v svet
TESLA Nikola: Deset godina rada udruženja i škole
THE BOOK OF KNOWLEDGE – 2 KNJIGI
THOMPSON SETON Ernest: Winnipeški volk
TITO – Ilustrirani življenjepis
TITO – Selected military works
TODOROV Tomo: Vsi svetovni šahovski prvaki
TOLSTOJ L. N.: Ana Karenina
TOMAŽIČ Tanja: Igrišče
TOMC Matija: Pridi Gorenc vabi Dolenc
TOMŠIČ Jack: Pognale so na tujih tleh
TOMŠIČ Marjan: Šavrinke
TRAVEN B.: Aslan norval
TRBŠE ŠTOLPA Milica: Dramska skupina 1987-2007 – 2 knjigi
TRETJE BERILO ZA SLABOVIDNE
TRIDESET LET SOCIALISTIČNE JUGOSLAVIJE
TRIGLAVSKI DOM NA KREDARICI – Nekdaj, danes in v prihodnje
TRISTO NARODNIH: Škrjanček poje – ljubezen v slovenski narodni pesmi
TROHA RIHTARJEV Frank: Božični in velikonočni spomini
TUMA Henrik: Planinski spisi
TURK Alojzi: Škof Janez Gnidovec
TURK Kati: Kati
TURNŠEK Metod: Urednik in časnikar
TWAIN Mark: Prigode Toma Sawyerja

U

UČAKAR Aleš: Mesta tihe sreče – pesmi
UČBENIK SLOVENSKEGA JEZIKA – Slovene for you
UNDSET Sigrid: Kristina Lavransova hči – 3 knjige
URBANČIČ Ivan: Zaratustrovo izročilo 1
URIŠER Sergej: Finfarji – 2 knjigi

V

VANCOUVER Photo album
VANDOT Josip: Kekec nad samotnim breznom
VAUHNIK Vladimir: Nevidna fronta
VELENČIČ Vida: Politika e minoranze – 4 knjige
VELKOVRH Ciril: Bodimo prijatelji
VELKOVRH Ciril: Gore in spomini ostajajo
VELKOVRH Ciril: Od štajerskih goric do strme tržaške obale
VERNE Jules: Potovanje na Luno
VIDOVIČ – MUHA Ada: Slovensko skladenjsko besedotvorje ob primerih zloženk
VILENICA – Slovenica
VIPOTNIK Cene: Drevo na samem
VIPOTNIK Janez: Doktor
VIPOTNIK Janez: Enainštirideset
VIPOTNIK Janez: Oseminštirideset
VODNIK PO MISLINJSKI DOLINI
VOJAŠKI TOŽILEC VERSUS, BORŠTNER, JANŠA, TASIČ, ZAVRL : Pravni memurandum
VOJVODINA – Turistički vudič
VORANC Prežihov: Solzice
VRHOVE Branko: V Pakistanskih zaporih
VSE O: Slovensko porabje
VZPOREDNICE SLOVENSKE IN HRVAŠKE ETNOLOGIJE

W

WAMBREC HTSAMWR Anna: Danes grofje Celjski in nigdar več
WELCOME TO SLOVENIA – 11 REVIJ
WINKLER Venceslav: Drejc z višave
WINKLER Venceslav: Dolgonožci in počasni jež
WOLF-STRAHSER Modesta : Spomini na dom
WOLTERS-NOORDHOFF: Rrdde rationem 1

Z

ZADNIKAR Marjan: Križni hodnik pripoveduje
ZADNIKAR Marjan: Romanika v Sloveniji
ZAPIS IN PODOBA
ZAVOD ZA MIGRACIJE I NARODNOSTI: Izseljeništvo naroda i narodnosti Jugoslavije
ZAVOLOVŠEK Janez, NUČIČ Drago: Revirski likovniki RELIX
ZBIRKA KITAJSKI HOROSKOPI – VOL
ZBIRKA SONČNICA – Žvižgavec v polžjem avtobusu
ZBORNIK AVSTRALSKIH SLOVENCEV 1985
ZBORNIK-Dokumentov in podatkov o narodnoosvobodilni vojni – 2 knjigi
ZBORNIK DRAGE 2006 – V vrtincu družabnih sprememb
ZBORNIK  DRAGE 2000 – Na prehodu v tretje tisočletje
ZBORNIK: Muzej novejše zgodovine 1948-1998
ZBORNIK OB STOLETNICI – Dom in svet 1888-1988
ZBORNIK: Poti znanosti k edinosti Slovencev, 25. – 27. junija 2003
ZBORNIK: Poti znanosti k edinosti Slovencev 2003
ZBORNIK PRIMORSKE 50 LET – Primorske novice
ZBORNIK PRISPEVKOV Z MEDNARODNEGA ZNANSTVENEGA POSVETA – Represivne metode totalitarnih režimov
ZBORNIK ZA ZGODOVINO NARAVOSLOVJA IN TEHNIKE
ZBORNIK ZA ZGODOVINO ŠOLSTVA: Šolska kronika, 1992
ZDRAVILNE RASTLINE, DOBER DAN
ZGODOVINA NARODOV JUGOSLAVIJE 2
ZIDAR Anica: Strasti v GRAPI
ZIDAR Pavle: Pišem knjigo
ZIDAR Pavle: Manhatma pandit
ZIDAR Pavle: Pikapolonica Pika
ZINK Jork: Kako moliti
ZNAMENITI SLOVENCI IN SLOVENSKA DRUŠTVA V BOSNI IN HERCEGOVINI 1878-2000 – ČETRTA
STRAN TRIKOTNIKA
ZOREC Črtomir: Po Prešernovih stopinjah
ZORMAN Ivo: Stiska bogov
ZORMAN Ivo: Vonj po jeseni
ZUPAN Vitomil: Minuet for Guitar
ZUPANC Lojze: Kamniti most
ZUPANC Lojze: Zlato pod Blegašem

Ž

ŽAGAR Cilka: Magdalena med črnimi opali
ŽAGAR – JAGROV Jože: Kočevje v narodnoosvobodilnem boju 1941-1945 – 2 knjigi
ŽAGAR Janja: Pasovi in sklepanci
ŽELE Andreja: Kaku so živejli in si dejlali kratek cejt
ŽEROVC Janez: Zapisani nebu
ŽEVART Milan: Narodnoosvobodilni boj
ŽOHAR Jože: Aurora Avstralis
ŽOHAR Jože: Veku bukev
ŽUPANČIČ Anton: PESMI
ŽUPANČIČ Oton: Iz roda v rod – Sora, 50 let kulturnoumet. društva Anton Župančič SORA
ŽUPANČIČ Oton: Mehurčki
ŽUPANČIČ Oton: Zbirka pesmi, v angleščini – 2 knjigi

123

7. BREZDE S TRMUNA – ISTRA, TRST 2002
10. LET SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA FRANCE PREŠEREN
13. PEVSKI TABOR – Pojo naj ljudje

Program

 

Program

Natečaji

Seznam društev

 

 

 

 

 

 

Dobrodošli doma

 

 

 

 

 

 

SIM arhiv RS

 

 

 

 

 

 

Galerija

 

 

 

 

 

 

SIM blogerji