Združenje

Slovenska

izseljenska

matica

... že od leta 1951

Spletna revija...

Program

 

Program

Natečaji

Seznam društev

 

 

 

 

 

 

Dobrodošli doma

 

 

 

 

 

 

SIM arhiv RS

 

 

 

 

 

 

Galerija

 

 

 

 

 

 

SIM blogerji

 

 

 

 

 

 

SIM danes

Slovenska izseljenska matica (SIM), je skozi desetletja sodelovanja z izseljenci, organiziranja vsakoletnih srečanj ( od leta 1956 ), likovnih kolonij, poletnih šol slovenskega jezika in založniške dejavnosti zbrala bogat arhiv fotografij in lastnih publikacij ter publikacij, ki jih izdajajo slovenska društva po svetu. Revijo »Rodna gruda« in pozneje »Slovenija.svet« je Združenje Slovenska izseljenska matica izdajala petdeset ( 50 ) let. Prav tako je vsako leto izdala Izseljenski koledar in vsake štiri mesece revijo v angleškem jeziku »Slovenija Quaterly magazine«. Tako SIM na podlagi dolgoletne dejavnosti razpolaga z zgodovinsko dokumentacijo, katero se je odločila deliti z vsemi, ki jih izseljenska tematika zadeva ali zanima. V ta namen smo odprli izseljensko čitalnico, ki se nahaja v prostorih SIM na Linhartovi 13 v Ljubljani v 3.nadstropju.

Čitalnica je odprta od ponedeljka do četrtka v času uradnih ur, po predhodnem dogovoru pa tudi izven tega časa.

Združenje SIM je prostovoljno in neprofitno združenje fizičnih oseb, ki se  združujejo zaradi skupnih interesov pri razvijanju, širjenju, utrjevanju in poglabljanju stikov med Slovenci v domovini in po svetu. Ustanovljena je bila leta 1951 z namenom razvijanja dejavnosti, ki pripomorejo h krepitvi narodne zavesti Slovencev po svetu, zlasti njihovih potomcev. Predvsem z razvijanjem, pospeševanjem in utrjevanjem vrednot na področju kulturne ustvarjalnosti,  različnih oblik izobraževanja in drugih, zanje koristnih dejavnosti. SlM  kandidira na razpisih Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstva za kulturo in Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Predsednik društva

vodstvo@zdruzenje-sim.si

041 771 771

- dr. Boris Jesih

Glavna tajnica

poslovni.sekretar@zdruzenje-sim.si

040 150 518

0(1) 24 10 282

- Jasmina Ilić

Strokovna sodelavka – računovodstvo

tajnistvo@zdruzenje-sim.si

031 778 904

(0)1 24 10 280

- Ženja Simonič

Združenje Slovenska izseljenska matica
Linhartova 13
1000 Ljubljana

Davčna številka: 37189913

Matična številka: 5163072000

Uradne ure
od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 12.00 uro,

ali po predhodnem dogovoru tudi izven uradnih ur.

 mail: tajnistvo@zdruzenje-sim.si

tel: +386 (0)1 24 10 280

© ITSI INFO d.o.o., Kog, Slovenija, www.itsiinfo.si, info@itsiinfo.si