XXI. nagradni natečaj Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu je pokazal, da se pozitiven trend naraščanja števila raziskovalnih nalog na temo Slovencev v zamejstvu in po svetu veča, še zlasti na področju izseljenstva. Letos je na natečaj prispelo sedemnajst nalog, v enaindvajsetih letih pa skupno že 373.

Minister Arčon je na slovesnosti v dvorani Državnega sveta RS med drugim dejal: »Za nas je izziv, kako pritegniti Slovence nazaj v domovino. To je ena ključnih prioritet Urada.« Kot je dodal, bodo z namenom nudenja pomoči povratnikom organizirali Pisarno dobrodošlice, kjer naj bi slednji našli vse potrebne informacije. Vsem sodelujočim, posebej pa nagrajenkam in nagrajencem, je čestital za prispevke, članom strokovne komisije in mentorjem nagrajenih raziskovalcev pa se zahvalil za sodelovanje.

Da ima Slovenija največje bogastvo v ljudeh, pa je v uvodnem nagovoru dejal predsednik državnega sveta Marko Lotrič in poudaril, da je skrb za Slovence zunaj meja matične države, ki jih je okoli pol milijona, temeljno ustavno načelo.

predsednik komisije dr. Željko Oset pa predstavil delo strokovne komisije, ki se je tudi letos razdelila na dve podskupini – podskupino za zaključne naloge s področja zamejstva in podskupino za zaključne naloge s področja izseljenstva. Kot je dejal, je namen natečaja spodbujanje raziskovalne dejavnosti do- in podiplomskih študentov.

Prvo nagrado za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v izseljenstvu je prejela Nadia Molek za doktorsko disertacijo z naslovom Procesos de configuración identitaria de los eslovenos de Argentina: perspectivas transnacionales desde el Siglo XIX hasta la actualidad (2020)(Procesi vzpostavljanja identitete Slovencev v Argentini: transnacionalne perspektive od 19. stoletja do danes (2020)). Drugo nagrado je prejela Neli Skočaj z magistrsko nalogo: Ali je znanje slovenskega jezika pogoj za čutenje slovenske etnične identitete in tretjo nagrado je prejela Alenka Tratnik z magistrskim delom Biografsko učenje slovenskih izseljencev v Avstraliji. Posebno priznanje je prejel Josip Veber za diplomsko delo Kulturni događaji Slovenaca u južnom Banatu kao doprinos razvoju turizma (Kulturne prireditve Slovencev v južnem Banatu kot prispevek k razvoju turizma).

Prvo nagrado za najboljša diplomska/magistrska/doktorska dela s področja Slovencev v zamejstvu je prejel Dominik Srienc za doktorsko disertacijo z naslovom Im “Wörterholz”. Zum Gestus literarischen Schreibens bei Florjan Lipuš (“V besedni suhljadi”. O gestusu literarnega pisanja pri Florjanu Lipušu). Drugo nagrado je prejela Jasmina Klanjšček za magistrsko nalogo Pomen glasovnega zavedanja v dvojezičnem vrtcu v Špetru in tretjo nagrado je prejela Helena Lupinc za diplomsko nalogo Narodni dom in Trieste-Trst: perspectives, needs and objectives of the communities coexisting in the city (Narodni dom in Trieste-Trst: perspektive, potrebe in cilji skupnosti, ki sobivajo v mestu). Posebno priznanje je prejela Ivona Andres za diplomsko nalogo Opis stare kmečke hiše v slovenskih govorih na avstrijskem Koroškem.

Blanka Markovič Kocen

Foto: USZS