Združenje

Slovenska

izseljenska

matica

… že od leta 1951

Spletna revija…

Povezovanje slovenskih izseljencev v BiH kot tema mednarodne znanstvene konference

 

V okviru projekta Potomci slovenskih izseljencev ter ohranjanje slovenskega jezika v Bosni in Hercegovini je v sredo, 10. maja 2023, v Atriju ZRC SAZU potekala mednarodna znanstvena konferenca Slovenske migracije in povezovanje izseljenih Slovenk, Slovencev v Bosni in Hercegovini, ki smo se je udeležili tudi predstavniki Združenja Slovenska izseljenska matica. Konferenca med drugim pomeni tudi zaključek dveletnega projekta, ki je po besedah Marjance Ajše Vižintin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU namenjena ozaveščanju o povezovanju Slovencev v deželah, kamor se izseljujejo. Partner TRC SAZU v tem projektu je Univerza v Banja Luki.

Znanstvena konferenca je bila razdeljena na tri tematske sklope – Slovenske migracije, Organiziranost in povezovanje v državah izseljevanja ter Migracije v učnih načrtih in leposlovju –  in pet tem. Dr. Damir Josipovič z Inštituta za narodnostna vprašanja je uvodoma spregovoril o notranjih migracijah v prostoru SFRJ v obdobju 1945 – 1991 kot primeru psevdo-prostovoljnih migracij, dr. Vera Kržišnik Bukić pa o migracijskih družbenih tokovih v bivši jugoslovanski federaciji kot izzivih slovenskim etničnim in nacionalnim znanostim po osamosvojitvi Republike Slovenije. Mag. Dušan Tomažič  je predstavil demografske značilnosti tuzlanskih Slovencev v očeh 30-letnice Slovenske skupnosti Tuzla, mag. Jaroš Krivec pa je prvi tematski sklop sklenil z referatom o Slovencih in BiH za časa habsburške oblasti 1878 – 1918.

 

Drugi sklop je odprla dr. Marijanca Ajša Vižintin z referatom o potomkah in potomcih slovenskih izseljencev v 21. stoletju, medtem ko je o slovenščini na univerzah v BiH spregovoril dr. Boris Kern., o slovenski manjšini v hrvaški Istri pa dr. Karmen Medica. Drugi sklop so sklenili gostujoči predavatelji dr. Biljana Babić, dr. Dragomir Kozomara in dr. Dijana Crnjak s Filološke fakultete Univerze v Banja Luki.

O migracijah v učnih načrtih so v zadnjem sklopu spregovorili mag. barbara Hanuš, Selma Skenderović, dr. Janja Vollmaier Lubej in dr. Marlena Gruda.

 

Besedilo in foto: Blanka Markovič Kocen