Društvo Slovencev "Kredarica"

 • Naslov: Trg slobode 3/II, 21000 Novi Sad
 • Tel: 00381 21 427 106
 • Fax: 00381 21 427 106
 • E-mail:
 • b class="label">Spletne strani: v
 • izdelavi
 • Predsednik: Ivan Zavrtanik
 • Datum ustanovitve: 1997
 • Število članov: cca. 1000
 • Opis:

  Društvo Slovencev "Kredarica" iz Novega Sada je bilo ustanovljeno februarja 1997 kot združenje državljanov. Danes, leta 2008, šteje okrog 1000 članov. Poleg Slovencev, društvo združuje tudi prijatelje članov, pripadnikov drugih nacionalnosti. Društvo na ta način povezuje, razvija in poglablja vezi s Slovenci in pripadniki drugih narodnosti, tako v Novem Sadu, Vojvodini in celotnem področju Srbije, kakor tudi izven njenih meja.

  Društvo pomaga pri negovanju in razvijanju slovenskega jezika, glasbe in kulture ter tradicije. Organizira kulturno-zabavne programe in nudi praktično pomoč v vseh oblikah in v skladu s svojimi možnostmi. Dopolnilni pouk slovenskega jezika, bilten društva, ki je edino glasilo v pisni obliki in v slovenskem jeziku na tem prostoru in komorni mešani zbor so glavni nosilci kulturnega in družabnega dogajanja v društvu.

  Več kot desetletje ima društvo ustaljene letne programe:
  - Proslava kulturnega praznika v februarju je svečana recitacija Prešernove poezije s kostumskim scenarijem in nastopom zbora društva Kredarica ter številnimi gosti iz države in tujine.
  - Komorni mešani zbor vsako leto sodeluje v Sloveniji na manifestaciji "Srečanje v moji deželi" Slovenske izseljenske matice. Prav tako zbor gostuje z nastopi po celi Vojvodini in Srbiji. Udeležuje se humanitarnih koncertov (dobitnik zlate Zahvalnice s strani Inštituta za zdravstveno varstvo otrok in mladine - Novi Sad, za pokazano humanost in pomoč pri zdravljenju bolnih otrok), kot tudi na prireditvah, ki jih ob božiču in veliki noči organizira Ekumenska humanitarna organizacija. Zbor je že izdal zgoščenko saj ima bogat repertoar (slovenske narodne pesmi, klasični repertoar, božične in velikonočne pesmi), pripravlja pa se na snemanje druge in tretje.
  - Zadnjih šest let društvo v novembru organizira prireditev "Večer slovenske pesmi in poezije", ki se tradicionalno odvija v novosadski Sinagogi. Koncert ima pomembno vlogo, saj na njem poleg našega društva sodelujejo tudi ostala društva Slovencev iz cele Srbije. Povabilu za gostovanje na koncertu, pa se radi odzovejo tudi ostali kulturniki. Ta prireditev združuje veliko število naših someščanov, kot tudi visokih gostov iz kulture in politike.
  - Bilten "Kredarica" izhaja 4-krat letno. Bilten je bistvenega pomena, saj pravočasno, točno in v popolnosti obvešča o dogajanjih in aktivnostih v društvu (vključno z dajanjem servisnih informacij), kar je nujen predpogoj, da izpolni svoj namen. Bilten vsebuje tudi prilogo o slovenski kulturi in tradiciji, s poudarkom na slovenski književnosti.
  - Dopolnilni pouk slovenskega jezika, ki prav tako deluje v okviru Društva Kredarica, združuje tri skupine odraslih učencev in posebno skupino za otroke. U okviru dopolnilnega pouka deluje tudi recitatorski krožek.
  - Vsako drugo leto društvo organizira razstavo "Slovenija, od kod lepote tvoje", ki predstavlja umetniško ustvarjalnost naših članov, tako amatersko, kakor tudi profesionalno in sicer slikarstvo, fotografija, kiparstvo in ostale konjičke. Ima velik pomen pri predstavitvi aktivnosti Slovencev na področju umetnosti. Razstavo obiščejo naši člani in ostali someščani.
  - Sprejem otrok ob božiču in veliki noči, božična in velikonočna maša, so največje veselje za najmlajše. Vsako leto organiziramo Sveto božično mašo v novosadski cerkvi "Ime Marijino". Mašo daruje beograjski nadškof in metropolit Stanislav Hočevar med mašo pa nastopa komorni zbor našega društva. Nadškof Hočevar je po maši gost v naših prostorih Društva Kredarica , otroke pa obdaruje "Dedek Mraz" z darili.

  Poleg rednih vsakoletnih aktivnosti, društvo vsako leto, v skladu z danimi možnostmi, razširja svoje delovanje z novimi projekti na področju kulture in umetnosti in na ta način približuje Slovenijo sebi in sebe Sloveniji.   

 • Koledar srečanj:

  Redne letne skupščine.
  Prav tako se člani srečujejo na omenjenih prireditvah in izletih, ki jih organiziramo skozi celo leto.

   

  • Prostori društva, knjižnica in tajništvo so odprti vsak ponedeljek in sredo od 15.30 do 17.30 ali pa večkrat po dogovoru


   

  • Dopolnilni pouk slovenščine za odrasle je vsak torek od 17.00 do 21.30 (tri skupine) in vsako nedeljo za otroke od 15.00 do 17.00 (dve skupini) v prostorih društva


   

  • Redne vaje zbora so ob torkih in sredah od 18.00 do 20.00 v prostorih Židovske občine, Jevrejska 11


   

  • Redne vaje igralnega ansambla so ob torkih od 18.00 do 20.00 v Visoki šoli strokovnih študijev za izobraževanje vzgojiteljev, Petra Drapšina 8


   

  • Konzularni dan poteka vsako prvo sredo v mesecu v prostorih društva (člani lahko opravljajo svoje administrativne zadeve: vloge za državljanstvo, vize, potne liste in podobno)


   

  • Informativna oddaja o dejavnostih društva poteka zadnji teden v mesecu, na novosadski TV Kanal 9   


Nazaj na seznam