Izseljenski koledar 1983Odgovorni urednik: Jože Prešeren, uredniški odbor: Janez Kajzer, Jože Prešeren, Mila Šenk, Jagoda Vigele, Mitja Vošnjak (predsednik), Janez Zrnec


DOMOVINA:
Koledarski del
Urednikova beseda
Mirko Čepič: AVNOJ 1943 – Temelj nove Jugoslavije
Vesna Bertoncelj Popit: Korak k izravnavi plačilne bilance
Sandi Sitar; Tehnična ustvarjalnost – del narodnostne kulture
Dr. Lev Svetek: Delo v tujini, pokojnina doma (in tudi narobe)
Vesna Marinčič: Romantičnost Slovenskega filma
Tine Stiplovšek: Korenine Slovenskih imen
Jaro Dolar: Herman Koroški – posrednik med vzhodom in zahodom
Andreja Peček: Gradovi v slovenski turistični ponudbi
Jože Zadravec: Svet neizsanjane lepote
Srečko Šajn: 100 let turističnega društva Postojna
Jelka Šprogar: Kjer riše čas vzorce brez časa
Dr. Rajko Pavlovec: Nekaj geoloških zanimivosti
Miha Likar: Interferon – še vedno skrivnostna snov
Peter Skoberne: Kako varujemo naravno dediščino

SLOVENCI PO SVETU:
Stane Kolman: Obogatimo medsebojno sodelovanje
Majda Gaspari: Korenine narodnostne pripadnosti
Jože Prešeren: Slovenska pesem ne pozna meja
Bogdan Pogačnik: Triglav v Južni Ameriki
Rado Genorio: Ob 50-letnici vzajemne podporne zveze
Mila Šenk: Znanstveno raziskovalni center za slovensko izseljenstvo
27. izseljenski piknik
Miha Zakojč: Prekmurkso slovensko društvo »Večerni zvon« Evening Bell
Vida Kumše: Spomini družine Virant
Mila Šenk: Stella in Louis Adamič v Rogaški Slatini 1932
Jože Bajec: Frank Kerže (1876 – 1961)
Mag. Irene Mislej: Kronologija Slovencev v Argentini
Mihael Kuzmič: Nekaj zanimivosti o prekmurskih Slovencih v Betlehemu, PA ZDA
Nives Sulič: Thank god I'm Slovenian
Ingrid Slavec: Slovenci v Manheimu, Zvezna Republika Nemčija
Marinka Dražumerič: Izseljevanje iz Vinice in njene okolice
Matjaž Klemenčič: Izseljevanje z Notranjske v obdobju od srede 19. Stoletja do danes
Breda Stepič – Chechich: Vezi med rojaki, vezi z domovino, kronika slovenskih društev v zahodni Evropi
LITERANI ALMANAH;
Ivan Pregelj: Runje
Štefan Remic: Spejo navkeber
Prežihov Voranc: Prvi spopad
Irena Zorko; Pesem
Veno Dolenc: Svatba
Hinko Smrekar: Jaz, Klovn Slovenskega naroda
Andrej Zorman: Velika hiša
Kristina Brenkova: Kruh Upanja
Franc Mlakar: Babica
Štefan Remic: S silo burja v kamen buta

PESMI IN ZGODBE ZA NAJMLAJŠE SLOVENCE
Kajetan Kovič: Kovač
Ela Peroci; Ura bije polnoč
Ivo Zorman: Kolački mojstra Medena
Fordo Godina: Šepetak
Branka Jurca: Nagajivi škrat
Polonca Kovač: Vezalkine sanje
Niko Grafenauer; Poljub
Neža Maurer: Gremo v Mojstrano
Saša Vegri: Kaj delajo zemljani in kaj malomeščani
Ifigenija Zagoričnik: Zmaj pride na čaj
Jana Kolarič: Igrice
Pavle Gregorc: Uganke
ENGLISH SECTION:
Ella Samanich: History of federation of Slovenina national homes
Danica Dolenc: The Slovene pioneer Jožef Turk Portrayed in Mlakar's novel
Jerneja Petrič: Slovenes in the united states of Marica – their own record
Joe Drasler: The role of the Yugoslav people in Colorado