Izseljenski koledar 1981Odgovorni urednik: Juš Turk
Slovenski koledar je razdeljen na štiri dele: Koledarski del, domovina, Literarni almanah, Slovenci po svetu (English section).
Uredniki:
Domovina: Juš Turk
Almanah: France Vurnik
Kronika: Jože Prešeren:
Fotografija: Janez Zrnec, Dragan Arrigler
DOMOVINA
Mitja Ribičič: Svet nas je spoznal
Miodrag Marović. The system of collective decision making
Milan Bajec: Count on us!
Jože Prešeren: Največji sin jugoslovanskih narodov, predsedstvo SFRJ in njegov predsednik
Dr. Metod Mikuž: Leto 1941
Ladislav Lesar: Genij srca
VAso Gasar: Od Beograda do Bagdada
Tomaž Terček: SLO – kaj je to?
Jože Horvat in dr. Jože Toporišič: Slovenščina ni nič težja od drugij jezikov
Ana Štrukelj: V Cetinju ljubijo vsak kamen
Dušan Snoj: Remember Boal!
Andrej Dvoršak: Dobrodelni »tajfuni«
Franjo Jurhar: Deset nedotakljivih
Silvestra Rogelj: Slovencu je gozd svetišče
Ciril Šter: Novo vodstvo Ljubljanske metropolije
LITERARNI ALMANAH:
Jože Pogačnik: Kopitarjev idejno estetski nazor
Fran Saleški Finžgar: Njiva
Levstik o Jurčičevem Desetem bratu
Louis Adamič: Vrnitev v rodni kraj
Ciril Kosmač: Pomladni dan
Leopold Suhodolčan: Svetlice
Beno Zupančič: spet doma
Peter Božič: Očeta Vincenca smrt
Vladimir Kavčič: Poti. Ena od njih
Marjan Rožanc: Ljubezen
Ciril Zlobec: Partizansko tihožitje
Andrej Kokot: In naposled ostaneš sam
Marko Kravos: Zamejska žalostna
Tone Kuntner: V lesu ogenj
Vatroslav Grill: Po sedmih letih spet v šolski klopi
Anna Praček Krasna; V tujino
Anton Ingolič: Pot k izseljencem
Ivan Cimerman: Naivci med nami
SLOVENCI PO SVETU:
Jagoda Vigele: Srebrni izseljenski piknik
Breda Stepic Cechich: Kulturna snovanja med našimi v Švici
Marjan Kramaršič: Slovenske zelenice na Švedskem
Ivan Dolenc: Korenine dr. Nielsena – vzoren Američan in vzoren Slovenec
Jože Bajec: Slovensko izseljensko časopisje 1891 – 1945, bibliografija
Peter Elish: Slovenska narodna podporna jednota nekdaj, danes in v prihodnosti
Florence Unetich: Slovenski pevski zbor Jadran, Cleveland ob 60 – letnici
Jerneja Petrič:Priseljenska književnost kot zgodovinsko gradivo
Leon Fister: Slovenski društveni mozaik v Torontu
Cvetka Kocjančič: Folklorna skupina Nagelj
Cvetka Kocijančič: Slovenska pesem doni v Kanadi
Ivanka Škof: Slovenski Primorski klub Jadran, Melbourne
Pavla Gruden: Plodovita leta Slovenskega društva Sydney
Peter Krope: Kratka kronika Triglava v Sydneyju
Univ. prof. dr. enij Alojzij Fonda: Med Slovenci v Sao Paulu
Jerneja Petrič: Pisatelj Louis Adamič in njegove korenine
Janez Kajzer: Dva slovenska »naj« v Ameriki
Frank Česen: Ob njegovi 90-letnici
Frank Česen: Moja najljubša vloga
Frank Česen: Ameriški slovenski muzej
Anna P. Krasna: Domžale v New Yorku
Mira Kolar – Dimitrijević: Rudarske naselbine
Rado Genorio: Priseljevanje Slovencev v Kanado pred drugo svetovno vojno
Matjaž Klemenčič: Izseljevanje Slovencev iz Avstro-Ogrske in Avstrijska politika izseljevanja do prve svetovne vojne
Frank Mlakar: Moj stric Polde
John P. Nielsen: Melodije Johnnyja Pecona
Ina Slokar: Iz spominov pokojnega rudarja Franca Sikoška: Mladost sem preživel v Vestfaliji
Marija Hriberšek: Ledvico za sina
SLOVENE ALMANAC: ENGLISH SECTION
Peter Elish: Slovene national benefit Society in the past, now in the future
Florence Unetich: A look Backwards…Jadran 60-years history
Florence Unitich: A year of transition – Slovene women of America 1979-1980
Slovene home for aged
Ella Samanich: West side Slovene national home in Cleveland Ohio
Mirko Jurak: Slovene immigrants in Mary Molek's Fistionalized, Biography Immigrant woman
Danica Dolenc: Mlakar's image of The Slovene immigrant in America
Rose Mary Prosen: Maria