Izseljenski koledar 1969

Izseljenski koledar 1969
Glavna urednica Zima Vrščaj, Odgovorna urednica Mila Šenk


Leto 1969
Koledarski del
Franc Pirkovič: Novoletni pozdrav Slovencem po svetu
Zima Vrščaj: Naše izseljenstvo in delovanje Slovenske izseljenske matice
Tone Brožič: Matica v letu 1968
Franc Šebjanič: Vezi rodnega in izseljenskega Prekmurja
Na obisku v Sloveniji poleti 1968 (fotoreportaža)
13. izseljenski piknik v Škofji Loki, 4. Julij 1968 (fotoreportaža) Škofja Loka v sliki
Franc Šetinc: Jugoslavija na delu v tujini
Ernest Petrin:srečanja v Švici in Nemčiji
Dr. Lev Svetek: Aktivnost Jugoslavije na področju mednarodnih sporazumov o socilanem varstvu
Vida Tomšič: O federaciji, republikah, narodnih in narodnostih v Jugoslaviji
Summary
Božidar Pahor: Z zaupanjem v prihodnost
Aleksander Javornik: Do kod v gospodarski reformi?
Dr. Stanko Cajnkar: 2. Vatikanski koncil in Sloveni, ki žive v SR Sloveniji
Novo v Sloveniji (fotoreportaža)
Drago Košmrlj: Naši ljudje v Italiji
Marko Kravos: Trst: Vojna pesem
Slavko Fras: Koroški Slovenci danes
Florian Lipusch, Koroška: Glas Mladine s Koroške
Erich Prunč, Koroška; Pesem Miklove Zale
Franc Šabjanič: Izlet v Blatograd
Boža Aleksić: llegamos al adriatico
John Rowntree: Firs impresions of a Friendly Country
Las primeras impresiones de un agradable pais
Lojze Krakar: Love
Oton Župančič: Girl of Bela krajina
Tone Seliškar: Resurrection
Kmečka ohcet v Ljubljani 1968 (fotoreportaža)
Franc Seunig: Slovencev je 2.200.000
Jaka Slokan: Stoletnica slovenskih taborov
Karel Makuc: Po Gorenjskem po Kranjskem
(fotoreportaža)
Tonček Strojin: Bogat dediščina ( 75. let slovenske planinske organizacije)
Darinka Petkovšek: Da mi je biti skala
Janez Zrnec: Pred 150 leti so odprli Postojnsko jamo
Železna cesta do slovenskega morja
Primorska (fotoreportaža)
Boštjan Pirc: Ptuj, mesto, ki utripa tisočletja
Ptuj (fotoreportaža)
Fitzroy Maclean: Pogovori v Neaplju (odlomek iz knjige Vojna na Balkanu)
Črtomir Šinkovec: Janko Premrl – Vojko, junak iz Podnanosa
Matej Bor: Gazimo, Gazimo
Špelca Čopič: Slovenska knjižna ilustracija za mladino
Ilustraciones del libro juvenil esloveno
Janez Kajzer: JožeCiuha – slikar, pisatelj, popotnik
Bogdan Pogačnik:Pesem o slovenski polhovki in roženkravtu (ob 85 – letnici Maksima Gasparija)
Črtomir Šinkovec: Gorska vas
Marička Žnidaršič: Nocoj
Leopold Stanek: Pod Slapom
Roman Savnik. Stopedesetletnica rojstva Miroslava Vilharja
France Novšak: prvi slovenski tiska v faksimilu
Ivan Cankar: Vrzdenec
Lojze Zupanc: Od kdaj so Luče
Dolenjska v sliki
Dušan Kuret: Za jugoslovanske športnike uspešno predolimpijsko leto
Cene Vipotnik: Iz težkih dni,
Des Jours sinistres
Lojze Krakar: Noč daljša od upanja
Srečko Kosovel: Nihilomelanholija
Lojze Krakar: Une nuit plus longue que l'espoir
Srečko Kosovel: Nihilomelancolie
Mira Mihelič: popotnik pridem čez goro
Neža Maurer: Poljko cvetje
Ivo Peruzzi: Planinska
Janko Perat: Zapiski iz lovske koče
Lojze Zupanc: Kako je nastal Lekšetov grad
Lojze Zupanc: Loške Smojke
Med Slovenci po svetu (fotoreportaža)
Anton Kukovica: Združenje Jugoslovanov v Franciji
Franc Kurinčič: Ob dvajsetletnici vrnitve v domovi
Branko Rubeša, Grahan , Argentina: Naši izseljenci v Argentini
Antonio Govednik, Cordoba, Argentina: Slovensko delavsko podporno društvo Edinost v Cordobi
Pri jugoslovanskih izseljencih v Argentini (fotoreportaža)
Ema Umek: Izseljevanje v Brazilijo v zadnjih letih 19. stoletja
Jože Bajec: Slovensko društveno življenje v Braziliji do druge svetovne vojne
Cene Kranjc: O prvih Jugoslovanskih izseljencih v Avstraliji Srečko Kosovel: Tolmin
Miran Ogrin: Stanislav Rapotec, naš umetnik v Avstraliji
Janko N. Rogelj: Slovenija – Amerika
Samsula, Florida (fotoreportaža)
Ameriška dobrodelna zveza (v slikah)
Progresivne Slovenske Amerike in slovenski upokojenci iz Clevelanda (v slikah)
Janko N. Rogelj, Euclid, Ohio: Sedemdesetletnica Ameriške bratske zveze
Cilka Valenčič, Cleveland Ohio: Ob tridesetletnici krožka 2. št. SNPJ
Mila Šenk: Katka Zupančič – kulturna delavka ameriške Slovenije
Katka Zupančič: Kdaj
Edward Tomšič, Walsenburg, Colorado: Slovenski premogarji v južnem Coloradu
Frenk Česen, Euclid, Ohio: dramsko društvo »Ivan Cankar« v Clevelandu
Marie Bombach Dye, Detroit, Michigan: Slovenci v Detroitu in okolici
Josip Chesarek, pittsburg, Pa.: Prispevek k zgodovini ameriških Slovencev
Jože Bajec: O bibliografijah ameriško-slovenskega izseljenskega tiska
Ivan Zika: Naseljevanje prvih Slovencev v Ameriki
Ksaver Dolenc: Vigenjci in punkeljni
Helena Ložar: Stare Šege iz Bohinja in planiškega kota
Janko Mlakar: Kako je Trebušnik hodil na Triglav
Lojze Zupanc: Škofjeloški grb
Jože Bajec: Razvoj slovenskega izseljenskega časnikarstva v Evropi, Južni Ameriki in Kanadi