Izseljenski koledar 1968

Izseljenski koledar 1968
(glavna urednica Zima Vrščaj, odgovorna urednica Mila Šenk)


Koledarski del
Slovenski pisatelji in pesniki (v angleščini)
Voščilo
Zima Vrščaj: Ob petnajstletnici Slovenskega izseljenskega koledarja
Tone Brožič: Obiski in srečanja v letu 1967
Fotoreportaža Na obisku v Sloveniji 1967
Fotoreportaža XII. Izseljenski piknik v Velenju
Božo Borštnik: Srečanje dolenjskih izseljencev v Kostanjevici
Božidar Gorjan: Nekaj misli o naši zunanji politiki
J. Klenovšek, Johannesburg: Iz Stanleyvillea
V glavnih mestih Jugoslovanskih republik
Boža Aleksić: A thriving Industry
Boža Aleksić: Construcctiones navales
Fotoreportaža: Na obalah Jadrana
Lojze Kante: Kako se je rodila in kako rasla Nova Gorica
Edi Hrausky: Mirna na Dolensjkem spreminja obraz in življenje
Marička Žnidaršič: Pomladna – A Spring Song
Evgen Jurič: Uspešno kmetovanje na Hujah pri Kranju
Ivan Vidic: Zdej pa so šli po svejt – O Ribničanih in suhi robi
Ivan Minatti: Jutranje vabilo
Branko Žužek: Pismo
Vera Valenci: Kamnik – nekoč, danes in jutri
Fotoreportaža Kamnik
Fotoreportaža: Novo v Sloveniji
France Rozman: Nekaj o preporodovcih ob Dedijerovi knjigi Sarajevo 1914
Jana Miličinski: Šest mladih umetnikov, ki jih pozna svet
Sandi Sitar: Srednjeveško freskanstvo v Sloveniji
Fotoreportaža Freske
Katarina Adanja: Bee – hive Art
Katarina Adjana: Las colmenas nos hablan
Zmago Kumer: Ko so fantje proti vasi šli
Fr. Marolt: Venci beili (note)
Karol Pahor: Pa se sliš' (note)
Alojz Gradnik: Delavec v tujini
Alojz Gradnik: Medana
Neža Maurer: Kakor rž in pšenica
Ciril Zlobec: Rojstvo
Lojze Slak: Domači vasici (note)
Srečko Kosovel: Au milieu de la nuit
Jože Mejač: Neka iz zgodovine slovenskega konjeništva
Fotoreportaža: Šport in razvedrilo
Ivan Vidic: Vse to je spomenik
France Šušteršič: Materino pismo
Mira Mihelič: Podarjeno življenje
Ivan Potrč: Onkraj zarje (odlomek)
Narodna: O fantu, ki je imel kratko pamet in le trohico razuma
Narodna: Mlinar, njegov kuhar in kralj
Fotoreportaža: V slovenskih planinah
Dr. Valens Vodušek: Anton Dermnota – Pevec svetovnega slovesa
Fotoreportaža Kropa
Anton Škruba, Merlebac: Slovenski rudarji v Franciji
Fotoreportaža V Franciji, Belgiji, Nizozemski in na Švedskem
Vladislav Jagodic: Slovenci v Egiptu
Armando Blažina: Rudolf Kubik – glasbi posvečeno življenje
Francisci Weiss, La Brenas: Slovenci v pokrajini Chaco v Argentini
Anton Prijon:, Buenos Aires Društvo Ivan Cankar v Saavedri
Fotoreportaža Slovensko podporno društvo in DKD Ljudski oder v Buenos Airesu
Mila Šenk: Jugoslovanski izseljenci v Urugvaju
Leon Fister, Toronto: Slovensko prosvetno društvo Simon Gregorčič
Miran Ogrin: Naši v Avstraliji
Miran Ogrin: Dežela dolgega belega oblaka – Na Novi Zelandiji je tudi manjša skupina Slovencev
Ema Umek: Izseljenska agencija Jožefa Paulina v Ljubljani
Ina Slokan: Antoniette Simčič – kulturna delavka ameriške Slovenije
Mila Šenk: Louis Šeme – pevovodja v Clevelandu
Mila Šenk: Štiri knjige Jožeta Grdine
Franc Stele: Harwey Gregory Prusheck – Perušek, slovenski izseljenec – slikar
Janko N. Rogelj, Euclid, Ohio: Tujci smo
Janko N. Rogelj, Euclid Ohio; Slovenski narodni kongres v Clevelandu, 5. In 6. December 1942
Frank Česen, Euclid Ohio, Clevelandski pevski zbori
Louis Kaferle, Cleveland, Ohio: Štirideset let Slovenskega narodnega doma
Louis Kaferle, Cleveland Ohio: Dramski zbor Anton Verovšek
Elsie Culkar, Chicago, Illinois: English Speaking Lodges in the Slovene National Benefit Society. Društva angleško govorečih v Slovenski narodni podporni enoti
Mary Skerlong, Pittsburgh, Pa.: Pevsko in kulturno društvo Prešeren
Frank Rupert, Cleveland, Ohio: Klub Ljubljana v Clevelandu
Fred A. Vider, Clarendon Hills, Illinois: Prispevek k zgodovini slovenske naselbine Ely v Minnesoti
Peter Elish, Strabane, Pa. : Slovenci v Strabanu, Pa.
Janko N. Rogelj, Euclid Ohio: Ob sedemdesetletnici Slovenskega Sokola
Nick Triller, Library
Mario Pillepich: Jugoslovanski izseljenci v Fontani, Cali.
Anton Shular, Girard Kansas, Slovenske naselbine v Kasasu (Chicopee)
Ivan Zika: Kdor ni pripravljen umreti naj ne hodi na morje – Kakor so potovali naši predniki v Ameriko
Slovenska izseljenska matica
Oglasi