Izseljenski koledar 1958

Letnik 1958
fotoik
Koledarski del
Lojze Kante: Novoletna
Tomo Brejc: Glavni cilj — utrditev miru
Moša Pijade
Mitja Mejak: 3000 km po jugoslovanskih cestah
Nove ceste na Gorenjskem (fotoreportaža)
Alojz Virant, Eisden, Belgija: Izseljenčevo domotožje
Ivan Regent: 55. obletnica tržaških februarskih. Dogodkov
France Kurinčič: Simon Gregorčič
Simon Gregorčič: The human Heart a Thing divine
Božidar Jakac: Ivanu Zormanu v spomin
Dušan Kralj: »Dežela Lukčevih očetov«
France Kurinčič, Cordoba, Argentina: Trideset let društvenega
dela Slovencev v Cordobi
Tone Seliškar: Sto let
Josef F. Durn, Cleveland, O.: Zlati jubilej društva »V boj« št. 53 SNPJ
France Magajna: Vesela igra s klobasami
Anton Šabec, Cleveland, O.: Slovenska dobrodelna zveza v Cle-
velandu
Prvi slovenski koledar
Stefan Kuhar: 0 kmetijstvu v Jugoslaviji
Nova avtomobilska cesta Ljubljana'—Zagreb (fotoreportaža)
Božo Račič: Kako je hodil stari Mešjak na Topolovec po' vino
J. P.: GIasbena Matica v Clevelandu
Anton Rednak, N. Braddock, Pa.: Ameriško-slovenski dan in
slovenska radijska ura v zahodni Pennsylvaniji
Anna P. Krasna: Mala poje
Cvetko A. Kristan: Iz krajev nase žebljarske obrti pod Jelovico
65 in 69 let
Kadar v Bohinju praznujejo (fotoreportaža)
Jože Sheryak, Toronto, Kanada: Kratek pregled zgodovine kanadskih Slovencev
Jure Kaštelan: Our Sea and its Defenders
Mira Mihelič: Sličica z vlaka
Domžale in okolica (fotoreportaža)
Ing. Janez Kosmač: Zdravilišča v Sloveniji
Louis Prijatel, Ely, Minn.: Ely — središče jugoslovanskih izseljencev v Minnesoti
Vera Albreht: Jesenska pesem
Naše nove, moderne ceste — dobra zveza s Slovenskim Primorjem
Zima Vrščaj-Holy: Pismo uredništva
Nazaj v domači kraj (narodna)
Mila Šenk: Delo Slovenske izseljenske Matice v letu 1957
Drugi piknik ameriških Slovencev na Polževem, 4. julija 1957
(fotoreportaža)
Ameriški rojaki na proislavi Izseljenskega tedna v Makedoniji
od 8. do 20. Julija 1957 (fotoreportaža)
Ing. Vekoslav Korošec: EIektrogospodarstvo v Sloveniji
Beno Zupančič: Iz popotnih zapiskov
Franc S. Finžgar: Zdravnik in učenik
Pavel Kunaver: Venec Slovenije
Albert Švagelj: Na Rogu leta 1943
Jack Tomšič, Cleveland. O.: Partizanovo zadnje pismo
Cecilia Šubel, Cleveland, O.: Zlati jubilej društva Slovenske
Sokolice št. 442 SNPJ
Tone Pavček: Vesela kmečka pesem
Anton Ingolič: Prijavnica za ogledalom
Anton Škruba, Merlebach, Francija: Slovenski rudarji v Mer-
liebachu-Freymingu
Avgust Baričič, La Bouverie, Belgija: Coup de grisou
F. Obliški: Slovenci izza Cedada in Tarčenta po svetu
France Dobrovoljc: Slovenski izseljenec — francoski pesnik
Iz Kanade
Matevž Hace: Srečanje s tujino
Prof. dr. France Novak: Ob izvirih življenja
Branko Semen: Ljubljana
Ljubljana (fotoreportaža)
John M. Šteblaj, Cleveland, O.: Orkester »Johnny Vadnal«
Anna Jesenko, Cleveland, O.: Pevski zbor »Triglav« ob desetletnici obstoja
Branko Semen: Mehke so, zemlja, tvoje grude
Bogomir Magajna: Sodni dan
Dr. Vladimir Bartol: Slovenska akademija znanosti m umetnosti
Ernest Petrin: Bilo je nekje na Balkanu
Jože Štok-Korotan: Košnja na Košnici
Jože Šavora: Delo patriotične duhovščine v Sloveniji
Cvetko A. Kristan: Kulturnoprosvetne prireditve Slovencev
v Južni Ameriki v letu 1957
Črtomir Šinkovec: Pisgmo
Anton Okolish, Barberton, 0.: Spomini iz Otroških let
Anton Shular, Arma, Kansas: Slovenski »pečIarji« pod Skalnatim gorovjem
John Novak, Sharpsville, Pa.: Iz Ponove vasi v Ameriko
Frances Kovacich, Buhl, Minn.: V rudarskem naselju Buhl
Ivan Lukač, Buenos Aires, Argentina: Iz težkih dni
Iz Mehike
Karel Mačkovšek, Mala Breza pri Laškem: Za kruhom po Afriki