Izseljenski koledar 1971


Voščilo
Koledarski del: Ljubljana, Kamnik, Škofja Loka, Bohinj, Otočec in Postojnska jama po opisu in risbi Janeza Vajkarda Valvasorja, 1689 in njih današnja podoba
Leto 1971
Božidar Pahor: Jugoslavija in svet
Franc Jeras: Neenakomerna razvitost Jugoslavije
Stane Lenardič: Potopljene kulture v Djerdapu
Niko Isajević: Novo življenje ob Jadranski obali
Janez Zrnec: Oj Pag, ti kamniti otok
Exploring Macedonia
A través de Macedonia
Miroslav Košuta: Vrnil se bom (pesem)
Jože Prešeren: Izseljenska srečanja 1970
Fotoreportaža Izseljenska srečanja 1970
Dr. Lev Svetek: Mednarodna dejavnost Jugoslavije na področju
socialne varnosti
Franci Stare: Slovenci na tujem
Dr. Franci Zwitter: Koroški Slovenci v letu 1970
Gorazd Vesel: Doseči hočemo manjšinsko zakonodajo
Dr. Vanek Šiftar: Tudi na Madžarskem in na avstrijskem Štajerskem živijo Slovenci
Tone Krašovec: Naša prihodnja pot
Dr. Vladimir Klemenčič: Industrializacija in socialni razvoj Slovenije po drugi svetovni vojni
Nande Žužek: Središča in viri slovenske gospodarske moči
Milenko Šober: Projekt Zgornji Jadran povezuje gorska in morska turistična središča
Obiščite Ribnico
Kranja gora vabi (fotoreportaža)
Srečko Pratnemer: Mesto ob Savinji
Celje (fotoreportaža)
Avgust Tanšek: Šaleška dolina — nekoč, danes m jutri
Ivan Marolt: Ribolovni turizem v Sloveniji
Niko Lapajne: Velika cesta prihaja
Niko Lapajne: Cerkniško jezero — malo morje
Janez Zrnec: Kraške jame v Sloveniji
Dr. Niko Kuret: O šaljivih storijah slovenskega ljudstva
Tone Kuntner: Iz daljnih krajev (pesem)
Tone Kuntner: Stopi v brazdo (pesem)
Slovenska kmečka ohcet 1970 (fotoreportaža)
Dragoslav Nikolić: The Battle of the Neretva
Dragoslav Nikolič: La Batalla del Neretva
Veno Taufer: Gazela o navijanju ure (pesem)
Helga Glušič-Krisper: Slovenska knjiga v preteklem letu
Ivan Minatti: Termitnjak (pesem)
I. G. Plamen: Gobe (pesem)
Dane Zajc: Lupine 7 (pesem)
Dane Zajc: Iz cikla Sončni ostriž (pesem)
Tone Kuntner: Preprosta ljubezen (pesem)
Dr. France Koblar: Življenje in delo pisatelja Franceta Bevka (1890—1970)
Marko Kravos: Žarek (pesem)
France Kimovec: Dr. Stanko Cajnkar — sedemdesetletnik
Stanko Cajnkar: Kako žive naši verni ljudje. Pismo prijatelju v tujino
Beno Zupančič La Neuvaine (Extrait)
Breda Kovič: Prekmurje
Tanja Tomažič: Razstave Slovenskega etnografskega muzeja v letu 1969
Tone Knez: Arheološko bogastvo Novega mesta
Evgen Bergant: Ob 25-letnem jubileju — pomembni dosežki
Bogdan Pogačnik: Slovenec, ki svetu odkriva, kaj je za očesom
Pogovor z zdravnikom dr. Viktorjem Gaberškom, znanim raziskovalcem v Parizu
Franc Kurinčič: Nemirna mladost 1900—1928
Folklorna skupina SDKD »Ljudski oder« iz Buenos Airesa (v slikah)
Ciril Zupanc: Nekaj podatkov o naših izseljencih v Braziliji
Miran Ogrin: Naša kri v Braziliji
Mila Šenk: Jugoslovani v Urugvaju
Stanko Petkovšek, Croydon, Avstralija: O delu Slovenskega društva Sydney v Avstraliji
Pri Slovencih v Melbournu v Avstraliji (fotoreportaža)
Slovensko društvo Vancouver, B. C. v Kanadi (v slikah)
Slovensko društvo Edmonton v Kanadi (v slikah)
Vzajemna podporna zveza Bled — podružnica Planica št. 13 Hamilton, Kanada (v slikah)
Ema Umek: Viri za zgodovino slovenskih izseljencev v ZDA
Frank Česen, Euclid, Ohio: Spomini ob moji osemdesetletnici
Anna P. Krasna, New York: Rojstna vas (pesem)
Anna P. Krasna, New York: Čakam (pesem)
Jože Bajec: Jubilej Anne Praček-Krasne
Anna P. Krasna, New York: Donald Orehek — slovenski umetnik karikature
Mila Šenk: 85 plodnih let Franka Alesha
Bogdan Finžgar: John Blatnik v „starem kraju«
50-letnica Slovenskega društvenega doma v Euclidu, Ohio (foto)
Vlado Vodopivec: Novi Louis Adamič
Mila Šenk: Živim v zemlji, ki mi daje kruh, a s srcem sem v domovini... 75 let Janka N. Roglja
Anton Shular, Arma, Kansas: Spomin na kompanijske kajže
Jože Bajec: Ameriška Slovenija med prvo svetovno vojno. Od ustanovitve Slovenske lige do „Chicaške izjave«
Oglasi