Vodstvo

predsednik
dr. Boris Jesih

izvršni odbor

Silva Črnugelj

Helena Janežič

Nadia Molek

Jože Osterman

Sergij Pelhan

dr. Rozina Švent

mag. Igor Teršar


nadzorni odbor

Peter Kovačič Peršin

Darinka Obranovič
Strokovna služba: