Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je v luči božično-novoletnih praznikov in dneva samostojnosti in enotnosti v prostorih urada včeraj sprejel predstavnike krovnih organizacij Slovencev iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, predstavnike organizacij civilne družbe s področja zamejstva in izseljenstva, novinarje, ki se ukvarjajo s to tematiko, vodje diplomatsko-konzularnih predstavništev Slovenije v sosednjih državah ter člane Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu. Sprejema se je udeležil tudi predsednik SIM dr. Boris Jesih s sodelavkami.

Dogodkov bogato leto 2023

Minister Arčon je na sprejemu uvodoma nanizal ključne dogodke, ki so v letu 2023 zaznamovali delo urada. Skupaj z državno sekretarko Vesno Humar sta v tem letu opravila več kot 80 sestankov na uradu, se več kot 70-krat mudila na obiskih in sestankih zunaj urada, udeležila sta se prek 60 dogodkov pri Slovencih v zamejstvu, po svetu in doma. Na uradu so gostili tudi šest večerov Sredi domovine, na katerih se predstavljajo ustvarjalci iz vseh štirih sosednjih držav, pa tudi iz izseljenstva. Zbrane je nagovorila tudi državna sekretarka Vesna Humar, ki je med drugim izpostavila, da so se nekateri sodelavci urada v iztekajočem se letu poslovili, nekaj sodelavk je prevzelo materinske naloge, obenem pa je urad dobil tudi nove okrepitve. Ob tem je Humarjeva izpostavila notranjo povezanost zaposlenih na uradu, ki je po njenem prepričanju vidna tudi navzven.

Slovenci zunaj meja – skrb celotne vlade

»Na začetku mandata smo si kot enega glavnih ciljev zastavili to, da Slovenci v zamejstvu in po svetu ne bi bili več zgolj in samo tema tega urada, temveč da bi se celotna vlada pri sprejemanju svojih odločitev zavedala, da imamo Slovence, ki živijo zunaj meja. Ta cilj zelo dobro uresničujemo,« je v nagovoru med drugim dejal minister in pohvalil tudi dobro sodelovanje z drugimi resorji ter s kabinetom predsednika vlade.

Prednost ohranjanju slovenskega jezika

Pred nekaj dnevi se je zaključil redni letni razpis. Kot je poudaril minister, je urad kljub dodatnim finančnim bremenom ob avgustovskih poplavah  v letu 2024 razpisali enako višino sredstev kot v prejšnjem letu, uspešno pa večajo tudi sredstva iz drugih resorjev. »Ključno je, da ob sredstvih za redno delovanje za društva in ustanove v zamejstvo pride tudi čim več sredstev za razvoj, za krepitev učenja slovenskega jezika, za odpiranje in ohranjanje delovnih mest,« je poudaril minister in dodal: »V minulem letu smo uspeli povečati sredstva za štipendije za učenje slovenskega jezika. Na tem bomo še veliko delali, ker se zanimanje za učenje slovenščine povečuje in je prav, da ta trend izkoristimo.«

Blanka Markovič Kocen

Foto: USZS, B. M. K. 

Za glasbeni pridih je z božičnimi melodijami poskrbela predstavnica za stike z javnostjo na uradu Ana Šket Daneu .