VOLILNI OBČNI ZBOR ZDRUŽENJA SIM

od 30.09.2020 do 30.09.2020

Linhartova 13, Ljubljana

Članice in člani Združenja SIM

Vabljeni na 47. volilni občni zbor  Združenja SIM,

ki bo v sredo, 30. septembra 2020 ob 17.00 uri v prostorih Združenja SIM na Linhartovi 13 v Ljubljani                                     

(stavba bivše občine Bežigrad)

Ljubljana, 7. september 2020

 

Uvodni nagovor predsednika g. Sergija Pelhana, ki predlaga naslednji dnevni red:

 

 1. Izvolitev delovnega predsedstva
 2. Poročilo o delu Združenja SIM v preteklem mandatu 2016-2020
 3. Razrešitev dosedanjega vodstva
 4. Predlogi za volitve
 5. Predstavitev kandidatov
 6. Volitve – vodi volilna komisija
 7. Razno – 70. obletnica združenja SIM, predstavitev spletne strani Kovček

Gradivo ste na domači naslov prejeli ob prvem vabilu že meseca marca, ko zbora zaradi epidemiološke situacije nismo mogli izvesti.

Vabimo Vas, da se udeležite volilnega občnega zbora.

Če se iz katerega koli razloga ne boste mogli udeležiti občnega zbora, nam prosim do  16. septembra 2020 sporočite po telefonu na številko

031 778904 ali na e-naslov  sim@zdruzenje-sim.si, da želite glasovati po pošti in vam pošljemo glasovnice na vaš domači naslov.

Na občnem zboru je obvezno nošenje zaščitnih mask. Hvala.

V pričakovanju vaše udeležbe                                                                                                           

Vas lepo pozdravljam.

Sergij Pelhan, predsednik Združenja SIM

 

 

Še enkrat prilagamo listo kandidatov za telesa matice. Za člane izvršnega in nadzornega odbora lahko še vedno predlagate kandidate s tem, da kandidati potrdijo svojo odločitev in želijo biti na listi za volitve.

Predloge pošljite ali sporočite po telefonu do omenjenega datuma, 16. septembra 2020.

Volitve v organe Združenja SIM so razpisane za mandatno dobo 4 let.

 

PREDLOGI ZA VOLITVE 2020

Člani, ki so predlagani in so se odločili, da bodo kandidirali v delovna telesa Združenja SIM, so svojo odločitev potrdili v tajništvo SIM.

Komisija za volilni imenik je člane, ki so potrdili kandidaturo, uvrstila na volilno listo.

 

Sprejeta kandidatura za predsednika:

1. Silva Črnugelj

2. dr. Boris Jesih

Predsednik/ca Združenja SIM – voli se 1 osebo

 

Sprejeta kandidatura za članice in člane izvršnega odbora

 1. Branko Dolenc
 2. Silva Črnugelj
 3. Helena Janežič
 4. dr. Boris Jesih
 5. Jana Mlakar
 6. Nadia Molek
 7. Jože Osterman
 8. Sergij Pelhan
 9. dr. Rozina Švent
 10. mag. Igor Teršar

Izvršni odbor Združenja SIM – voli se 7 oseb

 

Sprejeta kandidtura za člana  nadzornega odbora

1. Janez Rogelj

2. Peter Kovačič Peršin

Nadzorni odbor Združenja SIM – volita se 2 osebi

 

Poslovnik o volitvah, odpoklicu in delu organov Združenja SIM v 20. členu omogoča članom SIM, da na izrecno željo, lahko volijo tudi po pošti.

Predstavitev kandidatov za predsednico/predsednika ZdruženjaSIM

Silva Črnugelj, 1954

rojena v Beogradu/oba starša Slovenca/, tam končala osnovno šolo Sveti Sava in V. Beograjsko gimnazijo. Diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani, smer srh. jezik in književnost in  knjižničarstvo, končala Fakulteto za uporabne, poslovne in družbene študije smer Poslovanje v Mariboru.

Delovne izkušnje: 1979 – 1982 PAP – Podjetje za avtomatizacijo prometa- organizator izobraževanja in delovne prakse; 1982 – 1985  -Center za informiranje in propagando pri DSSS CK ZKS; 1985 – 2000- Direktorica matične Knjižnice Šiška; 2000 – 2004 – Državni zbor RS , Poslanka; 2004 – 2008 – Vodja raziskovalne dejavnosti Knjižnice Šiška; 2008 – 2011 – Državni zbor RS,  Poslanka; 2011 – 2016 – Svetovalka PS SD DZ,

Funkcije: 1985 – 1995 Podpredsednica KS Koseze;1994 – 2002 Članica Mestnega sveta MO Ljubljana;1994 – 1998 Predsednica Odbora za socialo, MS MOL;1998  - 2002 Podpredsednica Odbora za urejanje prostora, MS MOL;1994  - 2006 Članica Odbora za kulturo, MS MOL;2001 -  2004 Predsednica Globe Slovenija,;2006 -  2009 Predsednica NTZ Slovenije

Naslednje leto Združenje SIM praznuje 70 let svojega neprekinjenega uspešnega delovanja na povezovanju s Slovenci s vsega sveta, tako s posamezniki  kot slovenskimi kulturnimi in drugimi društvi. To poslanstvo kot že veleva beseda MATICA, pomeni nekaj srčnega, materinskega, nameravam intenzivno nadaljevati, saj njeno poslanstvo in delovanje poznam že vrsto let kot članica  in sorodnica članov, ki so razpršeni po kar treh kontinentih,  tako  ustvarjali zgodbo o uspešnih izseljencih.

Korona virus se je globoko zarezal v našo vsakdanjo stvarnost, tako da so posledice vidne na vseh ravneh tako ekonomski, socialni in psihološki. Ravno zaradi tega in zaradi morda največjih premikih in selitvah narodov in skupin, ki so podvržene največjim asimilacijskim procesom moramo v matici krepiti SODELOVANJE, POVEZOVANJE,SOBIVANJE na vseh področjih delovanja matice. Kriza ki sledi je uganka, zato je toliko bolj pomembno organizirano in usklajeno delovanje na vseh področjih.

Identiteta vsakega posameznika je zelo pomembna, zlasti je ta pomembna pri izseljencih, zato jo moramo krepiti na tak način da matična država pomaga po vseh svojih močeh, tako da vsak ozaveščen izseljenec dobi občutek, da je nekje daleč njegova matična domovina, matičen spomin, matična zgodovina in matičen narod, ali vse tisto kar posameznika bogati in ga plemeniti da ustvarja svojo samopodobo tudi kot Slovenca. Naloga matice je in bo da pri tem intenzivno POMAGA.

Konec 80. let prejšnjega stoletja smo uspeli pri znanem gibanju za enotnost kulturnega prostora, zato naša naloga v naslednjem desetletju da naredimo vse na povezovanju in sodelovanju tako posameznikov in skupin izven Slovenije. Globalizacija in razvoj znanosti in tehnologije zahteva od nas da iščemo nove poti in bolj sofisticirane prijeme. Prevelika razpršenost energij, znanja in moči zahteva danes večjo koncentracijo moči, zlasti sredstev in kadrov.

Intenzivno bom nadaljevala na postavitvi že idejno zasnovanega Spominskega centra Slovence, ali kot mu nekateri pravijo Muzeja izseljenstva, ali Kulturno informacijskega  centra izseljenstva, saj je nedopustno, da tako bogata dediščina nima ene strehe in ne sredstev in kadrov za obdelavo. Ne smemo dovoliti, da so številni darovi izseljencev tako razpršeni po Sloveniji in niso na ogled javnosti, pa tudi raziskovalcem in ljubiteljem na voljo za proučevanje.

Matico si predstavljam kot glavno koordinatorico vseh nadaljnjih aktivnosti na tem področju morda tudi v statusni obliki skupnega konzorcija. Saj nam dela na tem področju ne bo zmanjkalo. Glede na statistike, ki kažejo na vse večje izseljevanje Slovencev v zadnjih letih lahko pričakujemo tudi povečevanje njihovih težav.

Intenzivno bomo morali iskati nove oblike stikov s sodobnimi mlajšimi izseljenci, da bodo tudi le ti ohranjali stik in navezanost na RODNO GRUDO Slovenijo in tako ohranjali narodno bit in identiteto.

Zelo pospešeno bomo usklajevali izobraževanje slovenščine na vseh območjih kjer živijo Slovenci in pospešeno iskali možnosti sodelovanja na drugih področjih  izobraževanja in poučevanja zgodovine in umetnosti Slovenije.

Največ dela pričakujem na področju informatizacije in graditvi skupnega interaktivnega portala izseljenstva.

Naslednje leto je jubilejno leto za SIM. Nekatere aktivnosti smo že zastavili in mnogo tega že pričeli, še več nas pa čaka. Pričakujemo izdelavo dokumentarnega filma ki bo prikazal bogato življenje in delovanje SIM v minulih sedemdesetih letih.

Vsekakor brez aktivnega sodelovanja vseh, ne bomo zmogli vse te izzive realizirati. V SLOGI JE MOČ, in le srčno in srečno naprej želim vsem nam.

 

Boris Jesih, 1956

Od leta  1980 zaposlen na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, kjer sem se ukvarjal z različnimi vidiki  s področja  manjšin. Sem  avtor oziroma soavtor  več znanstvenih knjig in več kot sto znanstvenih člankov, ki so bili objavljeni doma in v tujini. S področja varstva manjšin in izseljenstva sem predaval na Univerzi na Primorskem, ter na Univerzi Alpe Jadran v Celovcu  4 semestre  kot gostujoči profesor, prav tako s področja manjšin in izseljenskih skupnosti. Kar 17 let sem urejal osrednjo slovensko revijo s področja etničnih študij Razprave in gradivo, prav tako pa sem  uredil  vrsto znanstvenih del, ki so izšla  na inštitutu. Govorim nemški in angleški jezik.

V letih 2008 -2012  in 2013-2014 sem bil državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu,  od 215 do 2019 pa sem bi Generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru.

Za predsednika  Združenja  Slovenska izseljenska matica  kandidiram, ker verjamem v njegovo poslanstvo in ker menim, da na podlagi izkušenj, ki sem jih dobil v zadnjih 40 letih pri svojem delu lahko prispevam, da se to poslanstvo ohrani  oziroma  nadgradi v skladu  razmerami v sodobnem času.

Glavni poudarki delovanja v naslednjem mandatnem obdobju:

 • Analiza trenutnih dejavnost SIM, na podlagi katere bi se odločili katere ohraniti  v sedanji obliki oziroma bi jih v prihodnje dopolnili oziroma spremenili.
 • Preučiti vse možnosti, da bi se povečal finančna sredstva za redne in dodatne dejavnosti, tu vidim možnosti v obliki sponzorskih sredstev oziroma v kandidiranju za sredstva iz različnih  razpisov tako na nacionalni kot evropski ravni.
 • Priprava enoletnega detajlnega programa za leto 2021 ter okvirnega 4 letnega programa dela, v okviru tega posebno pozornost nameniti obletnici v letu 1921.
 • V najkrajšem času začeti z akcijo predstavitve dela SIM v slovenski javnosti, v ta namen pripraviti »dan odrtih vrat«, kot tudi začeti akcijo  za pridobitev novih članov-
 • Še bolj kot do sedaj prilagoditi delovanje  razmeram, ki jih omogočajo sodobne tehnologije.
 • Načrtno ozaveščanje slovenske javnosti o položaju Slovencev izven Slovenije v okviru tega posebej poudariti, da procesi izseljevanja niso bili samo v zgodovini, temveč so prisotni tudi v sodobnem času, nedvomno je  položaj sodobnih izseljencev za RS večji izziv kot  tistih tradicionalnih.
 • Organizacija predavanj tudi izven sedeža  SIM, tako o problematiki slovenskih izseljencev kot tudi s strani njih samih.
 • Izdaja publikacij o izseljencih, avtorjev iz vrst izseljencev.
 • Organizacija ali soorganizacija različnih prireditev, ki so že tradicionalne kot tudi novih.
 • Sodelovanje s sorodnimi organizacijami in združenji iz Slovenije in sveta kjer je to mogoče.
 • Vključevanje  v dejavnost čim širšega kroga članov oziroma simpatizerjev.