RAZPIS ZA PRIJAVO NA POLETNO ŠOLO - SLOVENŠČINA MALO DRUGAČE!

od 11.04.2019 do 31.05.2019

Murska Sobota

ŠE VEDNO SE LAHKO PRIJAVITE NA POLETNO ŠOLO.

RAZPIS JE ODPRT DO 31. MAJA 2019!

Poletna šola – SLOVENŠČINA MALO DRUGAČE – letos ponovno v Prekmurju, v Murski Soboti!

V letu 2019 bomo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter z Zavodom RS za šolstvo in centrom šolskih in obšolskih dejavnosti organizirali ustvarjalno poletno šolo za mlade ( starost otrok od 10 do 15 let ) z naslovom – Slovenščina malo drugače.

 

Poletna šola bo potekala med 14. 7. in 20. 7. 2019  v Murski Soboti.

Spletna stran - https://www.csod.si/dom/murska-sobota

V poletni šoli bodo sodelovale učiteljice slovenščine in likovne vzgoje. Poleg učenja slovenščine bo v šoli poudarek tudi na likovnem ustvarjanju in umetniškem izražanju otrok. V popoldanskem času se bodo družili z ostalimi udeleženci aktivnih počitnic in tako še izboljševali svoje znanje slovenščine.

Učenje slovenščine in likovno ustvarjanje bosta v povezavi.

Učiteljice, ki bodo ustvarjale z vami so:       

  1. Katarina Rebič, slovenščina                                     
  2. Lea Lehner, slovenščina                               
  3. Natalija Veselič-Martinjak, likovni pouk

Vsa dela, ki jih bodo udeleženi poletne šole ustvarili, bomo razstavili zadnji dan skupnega druženja  v CŠOD in  imeli tudi kratko prireditev.

V času poletne šole za otroke, ki živijo izven RS bodo v centru nameščeni tudi otroci iz Slovenije. V aktivnem druženju z njimi bodo izboljševali svoje znanje slovenščine.

Poletno šolo Slovenščina malo drugače bomo v letošnjem letu izvedli četrtič. Po dosedanjih odzivih smo prepričani, da je ta poletna šola dobra ponudba za izobraževanje našim mladih rojakov iz tujine.  Učenje na ustvarjalen  način z razvijanjem ustvarjalnosti mladih na temeljih slovenske tradicije. Vabljeni k prijavi vsi, ki bi radi poleg slovenščine tudi likovno ustvarjali!

Prijavo pošljite do 15. maja 2019  na e - naslov ali po navadni pošti, na naslov objavljen na prijavnici.

 

Poletna šola slovenščine 2019 – SLOVENŠČINA MALO DRUGAČE

Prijavni postopek, pogoji in kriteriji izbora

Poletna šola – Slovenščina malo drugače -  je namenjena otrokom in mladostnikom slovenskega porekla, ki živijo v tujini. Potekala bo od 14. do 20. 7. 2019 v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Murski Soboti.     

Poletna šola slovenščine v letu 2019 je subvencionirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Če bo kandidat na poletno šolo sprejet, je kotizacija 25. EUR.   

Prijavni postopek

Starši, ki prijavljajo otroka na Poletno šolo slovenščine, naj najkasneje do 15. 5. 2019 pošljejo podpisano in skenirano prijavnico po elektronski pošti na naslov: jasmina.ilic@zdruzenje-sim.si  

Pogoji za izbor kandidatov:    

  1. popolno izpolnjena in pravočasno oddana prijavnica
  2. slovensko poreklo
  3. starost kandidatov od 10 do15 let v času poletne šole
  4. udeležba na poletni šoli v celotnem obdobju trajanja 1 tedna

Kriteriji za izbor kandidatov v primeru večjega števila prejetih vlog od števila prostih mest:

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki se na poletno šolo prijavljajo prvič in ki v prijavi izkažejo motivacijo za udeležbo na poletni šoli (motivacijska izjava).

Pri kandidatih, ki so se že udeležili poletnih šol v organizaciji ZRSŠ in CŠOD, bodo imeli po vrstnem redu spodaj navedenih kriterijev prednost:

  1. kandidati, ki se niso udeležili Poletne šole slovenščine v letu 2018;
  2. kandidati pri katerih je iz prijave razvidna motivacija za udeležbo (motivacijska izjava); ki so izkazali pozitiven odnos do celotnega programa poletne šole (poletne šole do vključno leta 2018*) in so ob zaključku dosegli napredek v znanju jezika;  
  3. kandidati, ki so se Poletne šole slovenščine v zadnjih 3 letih udeležili manjkrat.

*V primeru, da ne bomo prejeli dovolj prijav, bomo upoštevali tudi prijave udeležencev, ki so se poletne šole udeležili v letu 2018.

Pri izboru bomo upoštevali tudi enakomerno geografsko porazdeljenost med državami ter omejili število udeležencev, ki prihajajo iz ene države.
Na Poletno šolo slovenščine bomo v letu 2019 predvidoma lahko sprejeli do 20 kandidatov. Starši bodo o rezultatih izbora obveščeni v začetku junija 2019.

Dokumetni format PDF:

Dokumetni format DOCX: