Predstavitev knjige o Ani Praček Krasna

od 27.10.2016 do 27.10.2016

NUK, Ljubljana

Vabimo Vas na predstavitev knjige o Ani Praček Krasna, ki bo v Ljubljani v NUK v četrtek, 27. 10.2016 ob 18.00 uri.

 

Junija 2016 je v Ajdovščini izšel zbornik, posvečen Ani Praček Krasni. Pesnica, pisateljica, časnikarka in bojevnica za delavske in ženske pravice je s svojim pesniškim, pisateljskim in časnikarskim delom izpisala svojo življenjsko zgodbo, ki je sočasno pripoved o usodi slovenskega naroda v globalnem svetu dramatičnega 20. stoletja.

slovzda-e-vabilo-dogodki3

Z zbornikom smo želeli oživiti spomin na osebnost in delo te znamenite Slovenke z namenom, da ostane oz. postane del sodobne slovenske zavesti. Zadnja knjiga z njenimi deli je izšla posthumno leta 1991 in je že dolgo razprodana. V naslednjih letih so se z osamosvojitvijo in novim družbenim redom, demokracijo in tržnim gospodarstvom v Sloveniji uveljavile družbene spremembe, ki bralcu na nov način osmislijo njeno delo. V  svetu, ki ga je  Kosovel označil z besedami »ta ocean, strašno odprt«, se spreminja tudi doživljanje slovenstva. Po eni strani je zanj značilen občutek večje narodne ogroženosti, po drugi pa jasnejša zavest, da smo Slovenci Eno, ne glede na to, kje živimo, zato moramo ohranjati spomin na vse rojake, ki so pomembno prispevali k temu zavedanju. 

Marija Mercina ( iz članka objavljenega v oktobrski Rodni grudi )