Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017

od 24.08.2016 do 30.09.2016

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 24. 8. 2016 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017 (213. javni razpis). Rok prijave je do vključno 30. 9. 2016.  

Kratek povzetek razpisa je v nadaljevanju, podrobnejše informacije o razpisu so dostopne na spletni strani www.sklad-kadri.si (213. JR).

 

 

 

Polni naziv razpisa:

Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2016/2017 (213. javni razpis)

Objava:

24. 8. 2016

Rok prijave:

30. 9. 2016

Vrednost razpisa:

277.000,00 EUR

Predmet razpisa:

Dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študij 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2016/2017.

Višina štipendije:

Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2016/2017 znaša 150 EUR mesečno pod točko A javnega razpisa oziroma 200 EUR mesečno po točko B javnega razpisa. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav:

Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 213. javni razpis)